Namninsamling för en tryggare och roligare utemiljö på Lillestadskolan

Det går över 350 barn på Lillestadskolan. Vi vill att deras raster ska vara roliga
och trygga med kompisarna samt inspirera till lek och rörelse. Skolgården
består av mycket asfaltsyta och väldigt lite gräs. Det finns en fotbollsplan och
kullar men där får barnen i stort sett inte vara förrän mellanstadiet för att
personalen ska kunna ha bra uppsikt över de yngre barnen på rasterna.
Skolgården har två tegelväggar med tak som är oklart vad de är tänkta att
användas till. Nu blir det att dessa används som i första hand fotbollsplank.
Tyvärr blir det problem med att barnen klättrar på dem vilket de såklart inte
får därför att under är det hård asfalt. Det finns också ett antal förråd där
dörrarna är slitna och svåra att stänga och låsa samt några gungor och
klätterställningar där flera är gamla och slitna.
Under 2023 genomför Växjö Kommun en inventering av skolgårdarna. Vår
förhoppning är att slutsatsen blir att kommunen behöver satsa resurser på att
göra Lillestadskolans skolgård roligare, säkrare och tryggare.
Vi tycker det är på tiden!
Skriv under och hjälp oss att få politikerna att lyssna.
/Föräldraföreningen Lillestadskolan

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Carina Bayer lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...