Mot vindkraft i Blåsmark, Hemmingsmark, Bodsjön, Mellanboda

Skärmavbild_2023-11-28_kl._12_.40_.46_1.png

Vi vill inte ha vindkraftverk i vårt naturområde som gäller skogen mellan Blåsmark, Hemmingsmark, Mellanboda och Bodsjön. Det är inte långt till världens största landbyggda vindkraftspark i Markbygden, vilket är en tillräcklig uppoffring av Piteåområdets natur och miljö. Förödelsen i markerna och miljön runt vindkraftverken är oåterkallelig. Det skulle även påverka det idylliska livet i byarna som skulle behöva stå ut med mycket tung traffik för att bygga upp vindkraftsområdet och att underhålla det. Det skulle förstöra en värdefull skog som nyttjas mycket av de boende i byarna både i fritidsverksamheter, jakt, svamp- och bärplockning, rekreation, häst- och hundsport, naturbete, skidåkning, skoterleder, ungdomsverksamhet och mycket mer.

Det gäller, allmänhetens välmående, skyddsvärda naturmiljöer som till exempel högt belägna våtmarkskomplex, välbevarade områden för till exempel skogsfågel och andra arter. Områdets miljöinventering är undermåligs, (detta måste länsstyrelsen ta hänsyn till). Miljön och trafiken kring de små byarnas skolor och fritidsplatser påverkas väldigt mycket. Privatpersoners ekonomi  som värdessänkning av egendom/ fastighet mm. kan få förödande konsekvenser för den enskilde. 

 Vi lämnar denna lista till förtroendevalda i kommunen och till landstinget för att protestera mot nuvarande och framtida exploateringsförslag från FuGen och andra aktörer som vill bygga vindkraft

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Emma Lundgren lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte ditt telefonnummer på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...