Mölnlycke Skolupprop

Bygg nya skolor där nya skolor behövs, inte på bekostnad av befintliga skolors verksamhet och närmiljö!

Vi kräver en ordentlig utredning gällande placering av ny grundskola i Mölnlycke, som inkluderar flera alternativa platser och beaktar helhetsbehovet i kommunen, innan ytterligare skolförtätning i Djupedalsäng genomförs.

Var behövs nya skolor, och hur många platser behövs?  

En grundlig utredning av kommunens skolbehov behöver göras innan nya skolor byggs där hänsyn tas till:

  • Helhetsperspektivet i stadsplaneringen 
  • Upptagningsområdets behov och elevunderlag
  • Befintliga skolor och deras omgivningar
  • Trafiksituation och infrastruktur inklusive säkra gång och cykelvägar för våra barn
  • Social påverkan

Denna namninsamling handlar om placeringen av ny skola. Det är inte ett ställningstagande för eller emot friskolor eller pedagogisk inriktning. 


Mölnlycke Skolupprop    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Mölnlycke Skolupprop lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...