Mer pengar till Äldreomsorgen i Sundsvalls Kommun

Nästan varje dag tvingas personalen inom Äldreomsorgen i Sundsvalls Kommun att bryta mot Socialtjänstlagen pga för låg bemanning, nu måste det ske en förändring!

I December 2015 fattades beslutet om att sänka bemanningen på kommunens särskilda boenden för äldre. Bemanningen skulle variera mellan 0,58 tjänst per äldre på större boenden med fler samordningsmöjligheter till 0,68 på boenden med sämre förutsättningar för att nästa års budget skulle klaras. Övertalig personal skulle placeras i ett resursteam och man skulle skapa ett "verksamhetsanpassat" basschema. Med dessa förändringar räknade man med mindre sjukskrivningar och ett lägre behov av timvikarier. Vad har detta nu lett till?

Personalen hinner inte med kundernas beviljade insatser och bryter alltså mot socialtjänstlagen, nästan varje dag!
Resursteamet lades ned, ingen verkar veta varför?
Sjukskrivningar ökar pga utbrändhet, alltid en stress för att försöka hinna med det som skall göras.
Personalen söker nya arbeten, ett arbete där man kan känna sig nöjd med det man åstadkommit under dagen.
Timvikarierna som verkligen behövs för att täcka upp för den sjukskrivna personalen flyr fältet, för vem vill jobba 5 timmar åt gången?

Efter reportage i Sundsvalls Tidning och SVT Västernorrland får vi nu höra att vi är bemannade enligt budgeten.
Det är dags för politikerna att öka budgeten!

Det är väl inte mer än rätt att våra äldre som skapat det samhälle vi lever i skall få ett värdigt slut på sitt liv?

 


Linda Boström Kristinelunds Äldreboende    Kontakta namninsamlingens skapare