Löneuppror tandsköterskor REGION GOTLAND

Tandsköterskornas lön måste gå att LEVA på!  

Vi är trötta på att bli utnyttjade. Detta är en protest mot oskäliga löner för en orimligt hög arbetsbelastning. Vi arbetar hårt för att allt kring våra patienter ska fungera. Vi lägger scheman, vi bokar tider, vi avbokar tider, vi har egna patienter, profylax, inskolningar och vi försvarar vår arbetsgivare när vi inte kan erbjuda vård pga resursbrist. För detta får vi höra att ni har respekt för vårt jobb. Inget syns i lönekuvertet. Vi arbetar delegerat för att spara tid och pengar - fyllningar, avtryck, röntgen, anestesi osv. Så fort regionerna ska spara pengar läggs mer och mer över på tandsköterskorna för att lösgöra tandläkar-och tandhygienisttid, för vår tid syns inte i era papper. Det måste löna sig att ta på sig delegerade uppgifter, eller som ni kallar det ”arbetsfördelning”. Vi anpassar oss vid sjukdom, vi ändrar schema och arbetstider för att allt ska flyta. Inget syns i lönekuvertet. I en orolig tid med hög inflation, skenande livsmedelskostnader och elpris utan tak har vi tandsköterskor inom Folktandvården absolut ingen möjlighet att klara oss på vår inkomst. Vi har varit underbetalda länge men nu är gränsen nådd. 98-99% av alla tsk är kvinnor och yrket leder till en typisk kvinnofälla med låg lön, låg pension och väldigt liten möjlighet att klara sig som ensamstående, vilket i längden kan tvinga kvinnor att stanna i dåliga förhållande. Många är vi som nu måste titta oss runt efter annat arbete, för vi kan inte fylla frysen med respekt. Ni älskar att titta på ekonomi, så vi vill att ni förstår att genom att investera i personalen leder det till större inkomster för er också i längden. Den låga ingångslönen leder till svårigheter att rekrytera och konkurrera med de privata aktörerna som ofta erbjuder minst 5000sek mer, detta leder till att många ser FTV som en utbildningsplats och man byter arbetsplats så fort man får möjlighet. resultatet blir ökad personalomsättning och ökad arbetsbelastning för de som är kvar. Men lösningen är inte att endast höja ingångslönen, vi vill att ni gör en satsning för oss som redan arbetar hårt för att Folktandvården ska fungera! Ni måste höja oss som redan finns, försvinner vi så försvinner kompetens - visa oss att den där respekten inte bara är ord, ge oss en lön vi kan LEVA på!    

Våra krav:

  • Vi kräver att ingen tandsköterska i Region Gotland ska ha en lön under 28000kronor och snabbare lönekarriär som anställd Lönerna för befintlig personal måste höjas för att säkerställa att kompetens och erfarenhet behålls inom yrket. När ingångslönerna höjs måste lönen följa med även för de som redan finns.
  • Vi kräver en ingångslön på minst 28000kronor Ingångslönerna måste höjas för att kunna konkurrera med privata aktörer och öka möjligheten att rekrytera personal.
  • Vi kräver att extra uppgifter utöver vår arbetsbeskrivning ska delegeras och ge en ökning på lönen. Även vidareutbildning/specialistutbildningar måste premieras. Ökat ansvar och ökad kompetens som täcker upp och sparar på tandläkar- och tandhygienisttid måste premieras.

Anna Ekman-Brescia    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Anna Ekman-Brescia lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...