#LåtZahra12årfåstanna

ZAHRA 12 ÅR SKA UTVISAS - ENSAM

 

"Zahra registrerades som asylsökande av Migrationsverket den 25 november 2015. Det är en dag efter brytpunkten som gäller för de uppskattningsvis 9 000 ensamkommande som nu ska ges en andra chans att få uppehållstillstånd.Förutom att hon var en dag för sen uppfyller Zahra kraven för att omfattas av den möjligheten – eller snarare hade gjort det, om hon också hade hunnit fylla 18." - Zahra, 12, ska utvisas - ensam. Norrköpings Tidnignar

Om Zahra utvisas så riskerar hon att bli bortgift. Våldtagen. Såld som slav. Det säger hon till och med själv i intervjun med Norrköpings Tidningar:  "Vissa män räknar inte ens kvinnor som människor. De ser dem som deras slavar." Det är inte ett liv värdigt någon, speciellt inte ett tolvårigt barn. Det liv som hon förtjänar har hon skapat här i Sverige och det kan nu tas ifrån henne.

Under de 2,5 åren som Zahra har varit här har hon gått i skolan och skaffat vänner. Ett tryggt liv. Så sent som bara för någon månad sedan så klarade hon nationella proven i svenska pch matte, vilket kan ses som nästintill omöjligt då det t.om. är svenska barn i hennes ålder som inte klarar dessa prov. När hon nu gick ut sjätte klass blev hon även tilldelad Årskurs 6 Stipendie för hennes utveckling, intresse för ämnena i skolan och att hon bett om extra uppgifter.

Enligt de samtliga artiklar i Barnkonventionen, se artikel 3, 6, 35 & 36, så kan vi läsa om barnents bästa i främsta rummet, säkerhetsställande av barnets överlevnad och utveckling, åtgärder för att förhindra bortförande, försäljning och handel av och med barn samt att vi ska skydda barn från utnyttjande i alla avseenden. I detta fall strider Migrationsverket mot alla punkter.

Hjälp oss att få denna fantastiska flicka att stanna.

zahra.jpg

Låt Zahra Stanna - Facebook

 

Text av Mathilda Malmström


Maria Malmström Karlsson. #LåtZahra12årfåstanna    Kontakta namninsamlingens skapare