Låt Varberg förbli Varberg - nu och i framtiden

Vi vill att Varbergs egna karaktär, särdrag, attraktionskraft och varumärke inte skall förstöras i kommande stadsförtätningar och i Västerport, som just nu föreslås med alldeles för hög byggnation. Vi vill att all förändring och förnyelse skall ta hänsyn till klimatförändringar, samt nuvarande och eventuella kommande pandemier. Vi vill att Varberg skall vara en trygg, levande, fräsch och välkomnande stad, för alla olika människor att kunna bebo och besöka, samt att en central och attraktiv handel skall kunna bedrivas. Vi vill att soljuset skall kunna komma ner till innegårdar, parker och mötesplatser. Skyfall skall kunna tas omhand i markdränerande gröna ytor och blåst får inte förorsaka vindtunnlar mellan allför tät och hög bebyggelse. Pågående stadsplanering är långt efter bäst-före-datum. Nu krävs något helt annat!


Arkitekten Thomas A Ericsson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Arkitekten Thomas A Ericsson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...