Låt inga fler barn dö på grund av svensk sjukvård. #LexValle

IMG_20230523_174915.jpgVår tvååriga son Valter dog på grund av sjukvårdens brister sommaren 2021. Vi var naiva och trodde att det som hände Valter skulle leda till nödvändig förändring men Hallands sjukhus kommer inte vidta tillräckliga åtgärder. IVO har konstaterat att Valters död berodde på sjukvården och har riktat stark kritik men IVO ställer ingen till svars och godkänner vårdgivarens otillräckliga åtgärder. Vi är övertygade om att barnsjukvården i Sverige fungerar sämre än vad de flesta tror och sjukvården och IVO kommer inte gör det som krävs för att skapa nödvändig förändring. Det var ett upprop av 251 barnläkare i DN i början av 2022 (251 läkare i upprop mot brister inom barnsjukvården - DN.SE) men det har inte resulterat i någon större samhällelig debatt. Man brukar säga att barnen är det viktigaste vi har men kring denna fråga är det märkligt tyst. Vi startar denna namninsamling för att pressa beslutsfattare att förändra barnsjukvården på ett sätt som gör att barn får en rimlig chans att få fortsätta sina liv.  

Våra krav

  • Det ska införas en gräns för skälig väntetid för barn på akutmottagningar.    
  • Barn som befinner sig på sjukhuset ska bli bedömd av en barnläkare. Barnläkaren ska vara på plats och träffa barnet under bedömningen. Detta krav gäller oavsett om det är vardag eller helg.  
  • Outbildade läkare ska inte bedöma barn utan en närvarande handledare. Handledaren ska vara barnläkare.
  • Vid tillstånd där kontinuerlig bedömning av barnet krävs ska inte generell delegering av smärtlindring, i synnerhet med opioider, tillåtas. Läkaren ska kontaktas inför varje behandling i dessa fall.
  • Material som behövs i livshotande situationer ska finnas på avdelningar där barn vistas exempelvis hjärtstartare och material som behövs för att frigöra luftvägar. Materialet ska vara anpassat till barn.
  • Vård- och omsorgspersonal på sjukhus ska träna på att hantera scenarion där barn har livshotande tillstånd flera gånger årligen. Träningen ska genomföras med all inblandad personal, med rätt material och den ska genomföras praktiskt.
  • Barn ska få tillgång till samma kompetens om de har ett livshotande tillstånd oavsett om det är natt eller dag.

Det finns många fler områden som måste förbättras men dessa krav utgör enligt oss en lägstanivå för att barn inte ska skadas eller dö i onödan. Det är också en lägstanivå för att sjukvården ska börja närma sig att leva upp till svensk lagstiftning. Förutom att Hallands sjukhus varken levt upp till Hälso- och sjukvårdslagen eller Patientsäkerhetslagen finns även Barnkonventionen. I den står det att Konventionsstaterna erkänner varje barns inneboende rätt till livet och att Konventionsstaterna ska till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling. Trots att Barnkonventionen sedan 2020 är en del av svensk lag är Region Halland inte i närheten av att leva upp till den. Detta trots att Halland är en region som har gått med nästan tre miljarder plus de senaste tre åren.  

Vi vänder oss framförallt till beslutsfattare inom Region Halland men vi har kännedom om åtskilliga fall där barn dött på grund av sjukvården runt om i landet och befarar därför att barnsjukvården fungerar lika dåligt överallt. Om du anser att detta är en viktig fråga uppmanar vi dig därför att skriva under oavsett var i landet du bor.  

Delar Valters berättelse här nedan för att visa vilka grova kränkningar av barns rättigheter som sker inom vården och vilka konsekvenser det kan få.  

Vi åkte in till akutmottagningen en lördag morgon eftersom Valter hade återkommande smärta magen och inte klarat av att äta eller dricka utan att kräkas sedan kvällen före. På sjukhuset försökte vi som föräldrar desperat att få någon att ta situationen på allvar men trots det blev Valter nedprioriterad/ignorerad. På akutmottagningen fick Valter vänta i sju timmar och blev under denna tid enbart bedömd av en outbildad läkare. Trots att Valter var på sjukhuset i sammanlagt två dygn och var svårt sjuk fick han aldrig träffa någon barnläkare utan endast olika jourhavande läkare utan barnkompetens. I efterhand har det visat sig att dessa läkare inte ens haft grundläggande kunskap om diagnoser som är vanliga hos små barn. Valter var drabbad av tarmvred vilket är en diagnos som är vanligast i just Valters ålder men som läkarna inte hade någon kunskap om. Trots att Valter hade en klassisk symtombild för tarmvred avskrev läkarna denna diagnos. Valter undersöktes inte med rätt metoder och de undermåliga undersökningar som gjordes feltolkades. Valter fick hög smärtlindring med morfin under lång tid och utan uppehåll för undersökning. Det tog lång tid innan han fick dropp och droppet var dessutom felinställt eftersom läkarna inte hade kontrollerat saltbalansen inför att droppet skulle ges. Barn med morfinkrävande smärta i buken ska ordineras fasta eftersom mat och dryck kan vara mycket farligt vid vissa tillstånd men återigen hade läkarna som träffade Valter inte kunskap om detta alternativt missades denna ordination på grund av slarv. På måndag morgon fick Valter saft och en isglass av vårdpersonalen. Valters mamma ifrågasatte om det verkligen var säkert att ge honom detta eftersom Valter inte hade kunnat äta eller dricka utan att kräkas sedan fredagen. Vårdpersonalen sa att det var okej och Valter åt några tuggor av glassen och drack några klunkar saft. Direkt efter började Valter kräkas blod. Kräkningen var så kraftig och Valter var vid det laget så svag att han andades in innehållet så det blev stopp i luftvägarna. Av den syrebrist som uppstod fick Valter hjärtstopp. När denna akuta situation uppstod visste personalen inte vad de skulle göra vilket ledde till att hjärtlarmet försenades. När sjuksköterskan som hade akutmaterialet på en cykel till slut larmades begav sig denna person till fel avdelning. Sammantaget tog det ca 15-20 minuter innan bland annat material för att frigöra luftvägar och hjärtstartare kom fram. På barn- och ungdomsavdelningen där Valter var inlagd fanns en akutvagn men på denna fanns inte detta material. När material och personal till slut kom fram frigjordes hans luftvägar och man fick igång hjärtat men vid det laget var skadorna på Valters hjärna så stora att han var bortom räddning. Vi åkte in till sjukhuset för att Valter behövde hjälp men det visade sig att det varken fanns engagemang, kunskap eller ens material att vårda honom. På grund av det förlorade Valle hela sitt liv.  

Vi har skrivit om tiden på sjukhuset mer detaljerat i ett inlägg på Facebook (John Svensson | Facebook).

Om du anser att detta är en viktig fråga ber vi dig att skriva under.

Valters föräldrar

John och Jessica Svensson

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att John Svensson kan se all information jag lämnar i detta formulär.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...