Låt familjen Nourozi stanna!

Familjen Nourozi har under många år levt ett liv på flykt. I hemlandet Afghanistan var de hotade och utsatta för våld. Familjen är hazarer, en folkgrupp som är förföljda och utsatta i hemlandet. 

Under 2015 flydde familjen till Sverige. För första gången i sina liv har barnen varit trygga under tiden här i Sverige. Davood, 8 år, och Maryam, 10 år, går på Östermalmsskolan i Umeå. Deras storebror Mahmoud är 18 år och studerar på gymnasiet. Barnen trivs bra i skolan, har lärt sig svenska och har fått många nya kompisar. De är aktiva i föreningslivet och spelar innebandy i IBK Dalen och fotboll i Umedalens IF. Deras liv pågår här och nu.

Nu har Migrationsverket bestämt att familjen ska utvisas till Afghanistan. Familjen har fått det tredje avslaget på deras asylansökan och avvisningen ska ske inom kort.

Men familjen har ingenting att återvända till i Afghanistan. Pappa Jakoub är sjuk och har svårt att försörja familjen. Dessutom har säkerhetsläget i Afghanistan förvärrats. Det pågår väpnade konflikter mellan olika grupper, terrorattacker och flera provinser kontrolleras av talibaner eller IS. Barnen kommer med stor sannolikhet inte ha möjlighet att gå i skolan. Den tillfälliga trygghet som de upplevt under tiden här i Sverige rycks ifrån dem och deras rättigheter kränks i och med beslutet om utvisning.

Sverige har åtagit sig att följa barnkonventionen som bl.a. säger att alla barn har samma rättigheter, att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn och att alla barn har rätt till liv och utveckling. Vi förstår inte hur myndigheterna i ett land som Sverige, som säger sig förespråka barnens bästa och följa barnkonventionen, kan fatta ett sådant beslut. Migrationsverkets beslut bryter mot barnkonventionen.

Vi kräver därför att Migrationsverket omvärderar sitt beslut och låter familjen Nourozi stanna i Sverige. 

 

Nu måste vi göra våra röster hörda. Visa ditt stöd gentemot familjen och skriv under vår namninsamling! 

Tillsammans hoppas vi kunna göra skillnad!

 

Swisha gärna ditt bidrag till 123 421 96 89!