Låt de ensamkommande stanna i Linköpings kommun till lagakraftvunnet beslut


En uppmaning till Linköpings kommun: 

Låt asylsökande barn och ungdomar bo kvar i Linköpings kommun tills de fått ett lagakraftvunnet beslut på deras asylansökan.

 

Bakgrund:

Linköpings kommun beslutade i september 2017 att låta ensamkommande i asylprocess bo kvar i kommunen efter 18-årsdagen tills de fått sitt första avslag. Nuvarande principbeslut sträcker sig till 2018-02-28.

Linköpings kommun har alltså gjort ett försök att låta ungdomar bo kvar i kommunen, men alltför många tvingas fortfarande flytta - var som helst i landet - trots att deras asylbeslut ännu inte vunnit lagakraft. 

De som blir uppskrivna i ålder till 18+ år förväntas samma dag flytta till ett av Migrationsverkets anläggningsboenden, där det för närvarande finns en ledig plats. De är inte garanterade en plats i länet med möjlighet att fortsätta sin skolgång.

Inte bara de ungdomar som får avslag påverkas av ett negativt beslut från Migrationsverket och en flytt till Migrationsverkets anläggningsboenden. Även andra barn och ungdomar i asylprocess, i väntan på beslut, påverkas allvarligt av att se sina vänner lämna kommunen och skolan. Familjehem, gode män, lärare och boendepersonal påverkas likväl. Förflyttningarna skapar en instabil tillvaro med oro och ångest, vilket leder till en utbredd psykisk ohälsa.

Var med och stoppa omflyttningarna!


Nyanlända Unga i Östergötland genom samordnare Malin Ström    Kontakta namninsamlingens skapare


ELLER

Din e-postadress kommer inte att publiceras på vår webbplats. Insamlingens upphovsman kommer dock att se alla upplysningar du lämnar på detta formulär.

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Facebook