Låt de ensamkommande stanna i Linköpings kommun till lagakraftvunnet beslut

Uppmaning: 

Låt asylsökande barn och ungdomar bo kvar i Linköpings kommun tills de fått ett lagakraftvunnet beslut på deras asylansökan.

Bakgrund:

Linköpings kommun har tilldelats pengar från regeringen för att stoppa omflyttningarna av ensamkommande ungdomar som blivit 18+ år.

Linköpings kommun har trots detta beslutat att inte låta de unga bo kvar i kommunen tills de fått ett lagakraftvunnet beslut och pengarna som regeringen tilldelat kommunen för detta går därmed till annat. 

Lägesbild:

De som blir uppskrivna i ålder till 18+ år förväntas samma dag flytta till ett av Migrationsverkets anläggningsboenden. De är inte garanterade en plats i länet, med möjlighet att fortsätta sin skolgång och bibehålla socialt nätverk och lokalkännedom, utan kan tvingas flytta över 100 mil bort.

Samtidigt visar rapporter att ensamkommande barn och ungdomar mår allt sämre. Barnombudsmannen, Karolinska Institutet, Vistårinteut och BRIS är några av de som uppmärksammar det akuta läget.

Att orka livet en dag till är en stor utmaning för unga människor som kommit till Sverige på flykt. De har tidigare drabbats av trauman och skaffat sig erfarenheter som ingen människa ska behöva bära på. De har kommit till Sverige för skydd och trygghet. 

Den verklighet som ungdomarna lever i är inte trygg eller förutsägbar. Pengar som regeringen fördelat till kommunerna för att stoppa omflyttningarna av ensamkommande når inte fram.

Unga människor väljer att avsluta sina liv. Ideella krafter går in för att stötta och förhindra hemlöshet och stoppa självmord. Kommunen rycker på axlarna och lägger pengarna i fickorna.

Inte bara de ungdomar som får avslag påverkas av ett negativt beslut från Migrationsverket och en flytt till Migrationsverkets anläggningsboenden. Även andra barn och ungdomar i asylprocess, i väntan på beslut, påverkas allvarligt av att se sina vänner lämna kommunen och skolan. Familjehem, gode män, lärare och boendepersonal påverkas likväl. Förflyttningarna skapar en instabil tillvaro med oro och ångest, vilket leder till en utbredd psykisk ohälsa.

Läget är akut.


Nyanlända Unga i Östergötland genom samordnare Malin Ström    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Nyanlända Unga i Östergötland genom samordnare Malin Ström överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook