Låt Buket 10 år stanna i Sverige!

Den 1 januari 2020 trädde Barnkonventionen i kraft. Beslutet innebär att barns rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i ärenden som rör barn. I Barnkonventionen framgår att alla åtgärder som rör barn ska ta hänsyn till barnets bästa.

Trots att barnkonventionen är lag i Sverige så ska 10-åriga Buket nu ensam utvisa till Turkiet där hon inte har någon familj eller släkt som kan ta hand om henne och hon riskerar att hamna på barnhem.

Buket har en stark anknytning till Sverige då hon har växt upp här och går i skola, har kompisar och släktingar som tar hand om henne.

Vi vädjar nu till Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen att ompröva detta inhumana beslut och låta Buket stanna i Sverige där hon känner sig trygg och har familj som kan ta hand om henne och se till att hon får utvecklas och leva enligt den barnkonvention som nu är lag i Sverige.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Iman Uppman lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...