Låt Buket 10 år stanna i Sverige!

Den 1 januari 2020 trädde Barnkonventionen i kraft. Beslutet innebär att barns rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i ärenden som rör barn. I Barnkonventionen framgår att alla åtgärder som rör barn ska ta hänsyn till barnets bästa.

Trots att barnkonventionen är lag i Sverige så ska 10-åriga Buket nu ensam utvisa till Turkiet där hon inte har någon familj eller släkt som kan ta hand om henne och hon riskerar att hamna på barnhem.

Buket har en stark anknytning till Sverige då hon har växt upp här och går i skola, har kompisar och släktingar som tar hand om henne.

Vi vädjar nu till Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen att ompröva detta inhumana beslut och låta Buket stanna i Sverige där hon känner sig trygg och har familj som kan ta hand om henne och se till att hon får utvecklas och leva enligt den barnkonvention som nu är lag i Sverige.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Iman Uppman kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...