Låt Beatrice fortsätta som lärare i Tolkis skola

Vi föräldrar, från klass ett, vill gärna att Beatrice Henriksson-Huitula följer med den nuvarande klassen till Tolkis skola hösten 2019.

Klassen kommer att bli stor, när den slås samman med de elever som nu går i Tolkis. Om våra barn kunde ha en lärare de redan känner, och där läraren även känner eleverna samt föräldrar, skulle byte av skolan innebära mera trygghet. På det sättet skulle flytten, skolstarten och sammanslagningen kunna ske så smidigt som möjligt.

Vi föräldrar önskar att Beatrice Henriksson-Huitula kan få den lediga tjänsten som lärare i Tolkis skola.