Barn och unga bör garanteras rätt att inte välja Seta:s ideologi

Vi som undertecknat kräver att lagen skyddar barn och unga från Seta:s ideologi som Seta, samt andra aktörer med samma ideologi, sprider på skolor, läroinrättningar och vid fritidssysselsättningar. Detta ideologi omfattar till exempel mångfalden av kön och tanken att en person kan födas i fel kropp.

Seta:s uppfattningar är till sina värderingar annorlunda än många barns och ungdomars föräldrars samt vårdnadshavares uppfattningar. Vi vill inte att Seta eller andra representanter för samma ideologi för över denna ideologi till barn och unga utan ett särskilt godkännande från föräldrarna och vårdnadshavarna.

Därför måste representanter för daghem, skolor, läroinrättningar och aktörer inom fritidssysselsättningar i god tid meddela föräldrar och vårdnadshavare om de ämnar ordna ett evenemang som för fram Seta:s ideologi. För dem som inte deltar bör man ordna ett annat program under tiden. På detta vis vill vi garantera att barnen och de unga får tillväxtfrid att utvecklas i takt med sin ålder. Detta är en del av deras grundläggande rättigheter.


Tarja M. Itkonen ja Irja Ollilainen    Kontakta namninsamlingens skapare