Lägg inte ner Grimstorps Förskola-Fritids

20190430_173420.jpgAngående Nässjö kommuns förslag om att lägga ner förskola/fritids i Grimstorp.

Att lägga ner Grimstorps förskola/fritids berör inte bara föräldrar som har barn på förskola/fritids idag, det berör hela samhället!

Att nuvarande byggnad är sliten är naturligtvis en självklarhet, eftersom underhållet på denna har varit eftersatt i flera år.

Något som är av intresse är förstås att få information om vad som döljer sig bakom de 23 miljoner, som är den kostnad som uppges för att renovera den nuvarande byggnaden.

Vad händer med samhället Grimstorp i framtiden om man väljer att lägga ner förskolan pågrund av en driftkostnad på 1,7 miljoner om året, vilket är den kostnad som uppges om alternativet moduler väljs?

Det bor många äldre i samhället idag, när som helst kan det bli hus till salu.
Hur ska husen kunna säljas?
Huspriserna sjunker för att Grimstorp inte har något att erbjuda.

Vem är intresserad av att flytta till samhället då?
Troligtvis inte barnfamiljer. Det blir ingen generationsväxling och samhället dör sakta men säkert.

Vill man inte att hela Nässjö kommun ska blomstra, vi i Grimstorp är också skattebetalare, och vi vill att Grimstorp skall utvecklas även i framtiden.

Förskolan i Grimstorp ska inte behöva offras för att Nässjö Kommun skall minska sina kostnader.

Välj istället att satsa och erbjud Grimstorp som ett alternativ till föräldrar även utanför samhället.

Profilera förskolan som en liten och trygg förskola med små barngrupper och som ligger nära naturen.

Det finns en anledning till att vi som bor i Grimstorp har valt detta. Att bo i ett mindre samhälle är en trygghet för våra barn, som är våran framtid.

Många barnfamiljer har valt Grimstorp för att det finns en förskola som kan erbjuda tryggheten som små barngrupper medför.

Vi boende i Grimstorp accepterar inte Nässjö Kommuns förslag om att lägga ner förskolan/fritids.

Vi anser att förslaget har hastats fram och att andra möjligheter inte har beaktats.

Förskola/fritids är en viktig mötesplats för både barn och föräldrar, där man kan skapa band och gemenskap som kommer till nytta även utanför förskola/fritids.

Vi kräver att beslutet skjuts upp och att en ordentlig utredning och konsekvensanalys görs, samt presenteras för alla samhällsbor.

För Grimstorps framtid. 

Har ni styrande politiker i Nässjö glömt vad ni står för?
Här kommer en påminnelse till några av er.

"Kommunens ytterområden borde ses som en stor tillgång och mycket mer kraft borde ägnas dessa områden.
Det är självklart att det ska vara bra att bo i Nässjö kommuns kransorter och dess landsbygd och att kunna känna tillit till att det finns en framtid som kommunmedlem där också.
Det behöver finnas grundläggande service var man än bor, det behöver finnas infrastruktur som bra vägar, fiberutbyggnad, bredband, telefontäckning och mycket mera. Att säkra förutsättningarna för att leva och bo, jobba och resa är att framtidssäkra för hela Nässjö kommun. Vi i kristdemokraterna ser och vill tillvarata kransorternas och landsbygdens unika potential."
Kristdemokraterna Nässjö

"-- Stad och land behöver varandra. Vi har drivit landsbygdsfrågorna och kommer fotsätta arbeta för utveckling av hela vår kommun. Landsbygden försörjer staden med livsmedel, men erbjuder också möjlighet till rekreation, friluftsliv och arbetstillfällen. Därför är det lika viktigt att det finns fungerande service både på landsbygden och i staden."
Centerpartiet Nässjö

"Med medborgardialoger och medborgarbudget utveckla tätorter och landsbygd." Socialdemokraterna i Nässjö

"Alla barn ska ha rätt till en trygg uppväxt och barnen ska ges möjlighet att på ett naturligt sätt utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
Viktigast av allt är relationen till föräldrarna.
I vårt Nässjö vill vi se att barn och föräldrar ges större möjlighet att få tid med varandra, speciellt under barnens första år då den grundläggande tryggheten växer fram." Sverigedemokraterna Nässjö


Grimstorps Idrotts- och Samhällsförening    Kontakta namninsamlingens skapare