Regeringen borde göra en utredning om en bro över Kvarken

Kvarkenswe.png

Syftet med initiativet är att skicka ett meddelande till regeringen att de i sin budget borde finansiera en utredning gällande en eventuell bro över Kvarken som går mellan Vasaregionen och Umeå. Utredningen borde vara omfattande och presentera alternativ gällande brons placering, kostnad och konstruktion. Det borde också undersökas på vilket sätt logistik, turism, näringsliv och miljö påverkas av den nya förbindelsen.

Utredningen borde behandla följande:
Det första konkreta som utredningen borde behandla är alternativ till var en bro över Kvarken ska byggas. Vidare bör det också behandlas för- och nackdelar med olika brotyper. Vad kostnaden skulle vara för varje alternativ som arbetas fram.
Hur en bro över Kvarken skulle påverka transporten av råvaror, material och produkter länderna och regionerna emellan. På vilket sätt en bro över Kvarken skulle påverka turismen och näringslivet i Vasaregionen och Finland.


På vilket sätt de olika alternativen skulle påverka natur och miljö i Östersjöområdet och Världsnaturarvet Kvarken. Hur de olika alternativen påverkar havsbottnen och havsströmmarna i Kvarken och Österjön. Utredningen bör också ta i beaktande vilka påföljder det har för fisk och djurlivet i Kvarken.


Vilken betydelse som bron skulle ha på det som kallas ”Batteribältet” som sträcker sig från Vasaregionen till Skellefteå och sen till Mo i Rana.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Arvid Karell lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...