Krav på omprov på Katedralskolan

Bakgrund

Vi lever just nu i en pandemi som påverkar vår förmåga att gå i skolan. Vid minsta förkylningssymptom eller då en familjemedlem insjuknat i covid-19 ska du som elev stanna hemma från skolan. Följaktligen blir din förmåga att komma till skolan vid examinationer påverkad. Fler kommer att missa prov eftersom gränsen för att stanna hemma vid sjukdom är markant högre. Det är därför i alla elevers intresse att få möjlighet att skriva omprov, då man måste kunna få möjlighet till att visa sina kunskaper, oavsett ämne, även då man är sjuk eller av andra anledningar hemma vid provtillfället. Det är också i skolans intresse ur smittskyddssynpunkt att erbjuda omprov, då möjlighet till omprov skulle leda till att folk stannade hemma istället för att gå till skolan sjuka för att skriva viktiga prov. Vi som elevkår, som representanter för skolans elever kräver därför att skolan inför möjlighet till omprov enligt vårt förslag.

Statistik

Elevkåren Katedral lobbar i frågan då majoriteten av våra medlemmar vill se möjlighet till omprov. I elevkårens enkät som genomfördes i början av terminen svarade 241 elever på frågan om huruvida de tycker att omprov ska erbjudas. 97 procent av de svarande vill se att omprov erbjuds, vilket är varför vi ser frågan som mycket viktig.  

Utförande

Efter att ha pratat med representanter från olika skolor runtom i Sverige har vi tagit fram en plan för hur vi vill att omprov ska genomföras. Vi har också vägt in alla skolledningens argument mot att införa omprov.

Omprov ska erbjudas på resurstiden på onsdagar minst varannan vecka. En ytterst liten del av skolans elever har lektion på resurstiden, och därför är det optimalt att erbjuda omprov just då.

För att minska logistiskt jobb för lärare ska provet genomföras i aulan med en rimlig mängd provvakter.

Lärarna skulle således endast behöva:

  • Lämna uppgift om vilka elever som ska skriva proven
  • Lämna uppgift om hur lång provtid eleven ska ha
  • Lämna ett prov som testar de efterfrågade kunskapskraven
  • Lämna uppgift om vilka hjälpmedel som är tillåtna vid provet

Provvakterna ska sedan ansvara för att lärarnas krav på provtagarna efterföljs. Argumenten mot motbevisas således på följande sätt:

  • Risken för fusk bedöms som liten då lärarna inte behöver testa elever med samma prov som vid ordinarie provtillfälle
  • Det bedöms inte bli mycket extra arbete för lärare då en provvakt ansvarar för hela provet och läraren endast behöver lämna ett prov
  • Elever missar inte lektionstid för att närvara på omprovet

Krav

Elevkåren Katedral kräver

att omprov införs enligt vår plan på utförande innan kursproven i kemi 1, psykologi och filosofi inträffar i december

 

 

Tack för ditt stöd!

Elevkåren Katedral

 


Elevkåren Katedral    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Elevkåren Katedral överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook