Krav för att Sverige (folkhälsomyndigheten) Bla förbjuder alla flyg mellan kina och sverige förutom de som skickas för kontrollerad evakuering och karantän! Såsom de flesta andra länder i världen!!

Denna namninsamling vill användas för att genom folkets röst framtvinga striktare förhållningssätt för att förhindra att Coronaviruset får spridning i Sverige. 

De flesta länder i världen har förbjudit alla flygresor till och från Kina utöver de evakueringar de själva ombesörjer med efterföljande obligatorisk karantän ofta i anpassade militära faciliteter. 

Sverige har dagliga flygningar mellan Sverige & Kina och de som landar i Sverige på våra flygplatser åker som oss andra i flygbussar, taxi etc helt obehindrat. Sedan hem till sina familjer & arbeten, till barnen som går i skola eller man som hustru som kommer i kontakt med kollegor. Varje enskild kommun och region ansvarar för sina rekommendationer som de själva får upprätta som de vill. Tex i Älmhult där man har många företag med resande i Kina har ett meddelande från förskole ansvarig gått utt att de som har barn i förskolan och nyligen besökt Kina får ha barnen i skola och förskola som vanligt så länge barnen inte visar symtom, trots att alla läkare i Kina som nu handskats med det här viruset i över en månad är tydliga med att man smittar under inkubationstiden, alltså tiden innan man får första symtom. 

i Italien finns två smittade isolerade precis som vi har en i Sverige enskilda fall med tidigt omhändertagande men där har nödläge utlysts vilket tillåter regeringen att fatta snabba beslut, det är att ta ansvar. Alla reguljära flyg till och från Kina har förbjudits och de evakuerar kontrollerat och isolerar på militär bas för att skydda sin befolkning. 

Samma kraft tag behövs från svenska myndigheter som bär ansvaret för att skydda oss mot smitta. 

viruset har konstaterats vara mycket smittsamt och slår hårt mot alla risk grupper, dödssiffran har stigit med 100 stycken per dag de senaste två dygnen. Det är först nu när de smittade varit sjuka länge nog så vi verkligen kan se hur farligt detta virus är. Våra svenska experter talar ständigt emot sig själva i flera avseenden när de uttalar sig kring detta virus och har ett väldigt avvaktande och försiktigt ställningstagande vilket inte förebygger något utan snarare tillåter.

I samtliga uttalanden låter de oss tro att den svenska sjukvården är väl förberedd. Vår Svenska sjukvård går redan på knä, vi har inte vårdplatser nog att hantera våra vanliga sjuka under normal tillstånd, senast för någon månad sedan delade en uppgiven sjuksköterska på karolinska med sig av sitt senaste arbetspass där de haft runt 40 patienter på britsar i korridorerna på akuten så trångt placerade att de inte ens kunde få utrymme för en stol att sitta på under provtagning på patienterna, alla var "inlagda" men platser saknades på samtliga mottagande avdelningar så istället fick de ligga kvar där, detta är inte patientsäkert och adekvat vård uteblir. Hur ska dessa sjukhus kunna hantera en pandemi? På Länssjukhuset Ryhov där den Corona smittade kvinnan vårdas på infektionskliniken finns 14 platser, 14!!! Platser som också fylls av andra patienter med andra infektionssjukdomar. I förgår var ca 9000 smittade och 157 döda nu är siffran 13000 och över 300 döda och Jönköping har 14 platser! Hur ska svenska sjukvården rimligen kunna hantera denna pandemi? Samtidigt har ansvariga instanser inte ansett det nödvändigt att tex kartlägga och följa upp eller ens informera de personer som åkte på samma buss som den insjuknade kvinnan från Landvetter till Jönköping den 24/1 trots att hon insjuknade bara 4 dagar senare och man vet om tex från fallet i Thailand där en taxiförare smittades av sin resenär innan denna hade insjuknat hur lätt denna smitta sprids även utanför Kina. 

Jag har själv arbetat på en akutmottagning på ett stort sjukhus och känner mig allt annat än trygg i svenska vårdens händer om ett utbrott sker här. Jag skrev för några dagar sedan ett inlägg rörande detta på Facebook och fick medhåll av både tjänstgörande  operations sköterska och ambulans sjuksköterska med mångårig erfarenhet. Därför anser jag det ytterst viktigt och vill verka för ett mer förbyggande förhållningssätt. 

Många tänker att det bara är de svaga och äldre som drabbas hårt och att samma risk råder vid vanliga influensan men detta virus är speciellt det utvecklar i hög grad tillstånd vi inte ser vid vanlig influensa som chocklunga, sepsis och total organsvikt vilka alla är dödliga tillstånd. 

Du kanske inte befinner dig i en risk grupp men någon i din närhet gör garanterat det. 

Risk grupper enligt kinas experter & WHO:

• Personer med nedsatt immunförsvar 

• Hjärtsjuka & personer med påverkad eller nedsatt funktion i hjärtat, medfödda hjärtfel etc

• Personer med Astma 

• Diabetiker

• Kroniskt sjuka  

• Äldre 

Det Svenska förhållningssätt som råder bygger dels på naivitet och ett strategiskt förhållningssätt att förbygga panik hos befolkningen genom att tona ner och inte dra i stora växlar vilket skulle signalera fara. Detta för att vi successivt ska bli mer emensionelt toleranta och inte själva fatta beslut som skulle påverka samhället i stort tex att människor stannade hemma från jobbet för att skydda sig själva och sina nära från smitta. Då skulle samhällsviktiga funktioner riskeras att slås ut, samma orsak som folkhälso myndigheten använde som motivering i sin propaganda för att få människor att vaccinera sig vid svininfluensan. Skillnaden är att nu finns inget vaccin för att skydda dessa samhällsviktiga funktioner. Bara detta enorma behov av att panik inte utbryter. Samtidigt har alltså WHO har utlyst Globalt nödläge.

Denna namninsamling kräver: 

• Totalt flygförbud till & från Kina

• Säker & kontrollerad evakuering samt karantän av de som evakueras. 
•Utlyst nödläge för att adekvata beslut ska kunna fattas snabbt vid behov. 
• Strikta förbyggande åtgärder för de som befunnit sig på andra platser i världen där smitta bryter ut. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Gabriella Hoof överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook