Kräv ett värdigt liv – hela livet!

Den strukturerade åldersdiskrimineringen gällande såväl privatekonomi som övrig livskvalitet har i årtionden brett ut sig i Sverige. Redan vid 40 riskerar du att vid jobbansökningar bli bortvald pga ålder. Som pensionär upplever du diskrimineringen på många plan, varje dag. Vi kan omöjligt stillatigande acceptera utvecklingen. 

Den nyss utkomna offentliga utredningen SOU 2021:52 visar att nuvarande regering öppnat ögonen för frågorna. Vi kräver nu att alla partier i valrörelsen visar sin vilja till politiska beslut som ger alla pensionärer ett värdigt liv på alla plan. 28 procent av de röstberättigade väljarna är pensionärer. Vi är en maktfaktor att räkna med! 

Fundera över nedanstående retoriska frågor. Skriv sedan under, senast 22/2 2022. Därpå överlämnar vi namnlistorna till samtliga partier på lokal, regional och nationell nivå, och kontaktar även media. 

  • Vill du behandlas och leva värdigt såväl fysiskt som psykiskt i hela ditt återstående liv?  
  • Vill du att skattesänkningar självklart ska gälla både löntagare och pensionärer?
  • Vill du att personal inom hemtjänst- och särskilt boende ska ha adekvat utbildning och språkkunskaper?
  • Vill du att det ska finnas anpassade bostäder som äldre har råd med?
  • Vill du riskera att dö utan adekvat vård och en anhörig vid din sida?    
  • Vill du att den allmänna pensionen självklart ska följa löneutvecklingen?    
  • Vill du att din mat på särskilt boende får kosta betydligt mindre per portion än maten på fängelse?    
  • Vill du vara en av Sveriges 330 000 fattigpensionärer, dvs ha 12 300 kronor eller mindre per månad att leva för, före skatt?      
  • Vill du nekas daglig utomhusvistelse för att det inte finns tillräckligt mycket personal där du bor?      
  • Vill du kunna flytta till ett trygghetsboende med gemensamma utrymmen och en anställd person som organiserar gemensamma sysselsättningar och trivsel?  

 

Vänligen,

Pia Hellberg och Eva Hast 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Eva Hast lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...