Kräv Att Karolinska Gymnasiet Agerar Mot Hatet

En elev har utsatts för nedvärderande och sexistiskt klotter på skolans område, utan att rektorerna har gjort nog eller lyssnat på eleven.

Vid minst tre separata tillfällen under en månad har en elev på Karolinska Gymnasiet blivit utsatt för nedvärderande och sexistiskt hat. I ordning är detta sakerna som skett:

  • En utskriven bild på eleven i fråga med sexistiska skällsord samt en uppmaning att inte rösta på eleven i ett uppkommande elevkårsval uppsatt på toaletter på skolan
  • Klotter på vägg om elevkårvalets resultat med också denna gång sexistiska skällsord
  • Klotter med elevens namn och nedvärderande kommentarer

Karolinska gymnasiets rektorer har trots att de blivit ombedda inte agerat med kraft. Vid flera tillfällen har händelserna tagits upp med elevens rektor -  inte bara av eleven utan också av hennes vänner - men inget utöver borttagning av klottret har hänt.

Följade citat är taget ur skolans trygghetsplan: "Vid kännedom om diskriminering, trakasserier eller annan behandling förekommer, se till att utredning görs, åtgärder vidtas och dokumenteras."

Detta kräver vi ska göras:

  • Information ska spridas till samtliga klasser på skolan om att detta skett och att det finns elever på skolan som skriver kränkande saker i form av klotter.
  • Skolan ska stödja eleven i en polisanmälan av händelsen.

Skriv på denna namninsamling

Fyll i formuläret nedan för att skriva under denna petition skapad av Py Tenor. Namninsamlingens författare kommer se all information du anger i detta formulär.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook