Klimat och jämställdhet måste gå hand i hand

Klimatkrisen handlar inte bara om utsläpp och förhöjda temperaturer. Den handlar om människors liv, hälsa och säkerhet. Flickor och kvinnor som lever i fattigdom drabbas allra hårdast.

Kvinnors försörjning hotas, fler flickor tvingas sluta skolan och risken att de utsätts för våld och sexuella övergrepp ökar dramatiskt.

Sverige har höga ambitioner i både klimat- och jämställdhetsfrågor. Ändå lyser kopplingen mellan klimat och jämställdhet med sin frånvaro - både från regeringens sida och från flera av våra svenska riksdagspartier.

För att klimatförändringarna ska hanteras på ett effektivt och rättvist sätt behöver jämställdhetsperspektivet alltid finnas närvarande. 

Skriv under vår namninsamling och sätt press på våra svenska beslutsfattare att prioritera kopplingen mellan klimat och jämställdhet inför valet 2022. 

Tillsammans påverkar vi de svenska beslutsfattarna att:

  • Tydliggöra hur jämställdhetsperspektivet ska integreras i klimatpolitiken. 
  • Presentera konkreta åtgärder och mål för hur det svenska klimatbiståndet ska hörsamma flickors och kvinnors behov och delaktighet så att deras rättigheter tillvaratas.
  • Presentera den svenska strategin vid nästa klimattoppmöte (COP27) i november 2022, för att säkerställa att kopplingen mellan klimat och jämställdhet kommer upp på agendan och att finansiering till återuppbyggnad av samhällen prioriteras. 

Adori_klimat_skrivunder.jpg
Adori, 13, bor i norra Bangladesh där klimatförändringarnas effekter är mycket påtagliga. I perioder tvingas hon vada genom översvämningar. Foto: Fabena Monir, ActionAid


ActionAid Sverige    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att ActionAid Sverige lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...