Stoppa utflyttningen av Göteborgs Kex! #Kexupproret

Kex_banner2.jpg

Vill du att utflyttningen av Göteborgs Kex stoppas? Skriv under kexupproret!

Orkla som är det norska bolag som äger Göteborgs Kex planerar att flytta ut hela kexproduktionen till Lettland. Förutom att hundratals människor skulle förlora sina jobb så skulle en hel bygd drabbas om kexfabriken skulle läggas ned.

Anrika Göteborgs Kex har en 130-årig historia som vid en utflyttning skulle gå i graven. Våra mest älskade kex och kakor skulle tappa sin själ, sin smak och kvalitet. En utflyttning skulle förstöra ett av Sveriges finaste varumärken. Inga Göteborgs Kex kan göras i Lettland!

Så låt Kungälv vara kvar som hemort för hela Sveriges kexfabrik! Orkla måste tänka om och tänka rätt!

Alla underskrifter kommer att överlämnas till Orkla.


Livsmedelsarbetareförbundet    Kontakta namninsamlingens skapare