Kareby kommunala förskola ska finnas kvar!

Upprop – Behåll våra kommunala förskolor i Kareby!

- Våra barn är inga handelsvaror  

Denna text är ett utdrag ur vårt öppna brev till politiker och media. Namninsamlingen kompletterar det öppna brevet.

Med anledning av den information som kommunen publicerade på Unikum 2018-06-15 om förändringar för Kareby nybyggda förskola, har vi föräldrarådsrepresentanter och föräldrar för barnen i förskolorna Norrgården, Kvarnen och Kareby naturförskola, startat detta upprop och namninsamling för att behålla våra kommunala förskolor i Kareby. Det är vår starkaste övertygelse att kommunens planer är ett mycket allvarligt övertramp mot både våra barns och vår bygds utveckling. Kortsiktigt agerande riskerar att få konsekvenser åratal framöver.

Våra krav

Kraven som vi föräldrar och föräldrarådsrepresentanter ställer på Kungälvs kommun och dess politiska ledning är mycket enkla:

·         Behåll nuvarande kommunal verksamhet i Kareby i befintlig omfattning.

·         Ha kvar befintliga barngrupper och pedagoger så långt det är möjligt.

·         Arbeta för valfrihet.

·         Arbeta med demokratiska processer där kommuninvånarna involveras i arbetet – inte informeras i efterhand då beslut är tagna.

·         Tänk långsiktigt och beakta de värden som inte går att omsätta i kronor, men som är mer värdefulla för vår framtid än någonting annat.  

Föräldrar och föräldrarådsrepresentanter för förskolorna Norrgården, Kareby naturförskola och Kvarnen.
kysytään!-- Large modal -->