Järla Campus

BYGG KLART JÄRLA CAMPUS NU!

Som tidigare framgått så kommer Järla Campus inte att byggas i den utsträckning som utlovats att det skulle. Anledningen skolan fått presenterad är brist på pengar och nya tankar i och med att Nacka bygger stad.

skolavslutningen genomförs en namninsamling av Järla skolas föräldrar. Avsikten är att lämna över denna namninsamling till kommunen som ett led i att försöka påverka det senaste beslutet. Namninsamling på denna sida är tänkt som komplettering, för föräldrar som av någon anledning missar tillfället på skolavslutningen.

Våra barn behöver en stimulerande och trygg utemiljö i en växande skola!

Vad handlar det om?

För ett år sedan fick trafikgruppen inom Järla skolas föräldraförening besked om beslutet att en helt ny skolgård mellan Kristallens förskola och Järla skola skulle anläggas. Parkeringen framför Järla sporthall skulle försvinna och ytor för lek och två fotbollsplaner, istället som för dagen en plan, skulle byggas. Bättre avlämningslösning för barn som kommer i bilar samt en ny liten parkering mot brandstationen ingick också i planerna.

Det man för ett år sedan inväntade var att planenheten på kommunen skulle godkänna att vägen mellan skolan och fotbollsplanen juridiskt sätt skulle bli  en gångväg och inte en bilväg som det faktiskt fortfarande, formellt sett, är i dagsläget. Kristallens förskola och dess gård är klar och delar av Järla skolas lekytor är klara. Nu återstår den sista stora delen mellan skolan och förskolan med bla de nya fotbollsplanerna vilket man alltså beslutat att inte genomföra.

Vi hoppas på er medverkan så vi kan öka möjligheten till en omprövning av beslutet.

Stort tack på förhand!

Vänligen,

Järla skolas föräldraförening