JA till Långgrunds vindkraftsanläggning

vindkraft2.jpg

Sverige behöver öka sin energiproduktion snabbt för att fortsätta ha en ledande roll i omställningen till en hållbar framtid. Storskalig vindkraft är en viktig komponent i den ökningen av elproduktionen.

Vindkraftverk har en kort byggtid, stor produktionspotential och överblickbara konsekvenser för miljön. När verken nått sin livstid eller inte längre fyller sitt syfte kan de avvecklas och materialåtervinnas. Ingen svårhanterlig risk behöver lämnas till kommande generationer.

Den planerade vindparken vid Långgrund är en av flera projekt i Sverige. Den skall tillståndsprövas och miljöprövas av myndigheter precis som alla andra stora infrastrukturprojekt. Alla projekten och flera till behövs och skall något väljas bort måste argumenten vara sakliga.

Infrastruktur är alltid ett ingrepp i naturen, vare sig det är en väg, en bro, en järnväg, en kraftledning, en mobilmast eller ett vindkraftverk. Konsekvenser väger vi mot nytta och i exemplet Långrund menar vi som undertecknar denna namninsamling att samhällsnyttan är mycket stor och de nu kända konsekvenserna helt hanterbara. Om myndighetsprövningen ger klartecken finns inga skäl att stoppa projektet.

JA till vindkraft vid Långgrund.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Pontus Åström kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...