JA TILL UTBYGGNAD PREEMRAFF

Med min namnunderskrifter säger jag JA TILL UTBYGGNAD PREEMRAFF.....

Namnunderskrifterna kommer att överlämnas till berörda personer i samband med överläggningarna/förhandlingarna i Lysekil som startar 2020-03-10

 

84AFB7DA-95B0-46F7-9055-EF4A205E2D3F.jpeg