Ja till nytt Träkvista Torg - Nej till 5-våningshus!

Ja till nytt Träkvista Torg - Nej till 5-våningshus!  

Enligt Program för Träkvista torg, TRÄKVISTA 27:1 m fl i Ekerö kommun, från 2011-01-04 (Dnr.1999.19.214) var torget planerat att bebyggas med 2-3-våningshus vilket hade skapat en trevlig småstadskänsla med modern karaktär! I en uppdaterad detaljplan för torget TRÄKVISTA 27:1 som nu är ute via en sk samrådshandling som man kan ge synpunkter på till den 2 september planeras det för att 4 våningshus samt med ett extra butiksplan ska byggas, vilket innebär att det blir 5-våningshus om ca 22 meters höjd längsmed Ekerövägen från röda ladan (på båda sidor) samt längsmed Jungfrusundsvägen kring torget!Det ska byggas 142 lägenheter kring torget samt butiker. Antalet parkeringsplatser för bostäder och butiker är rejält underdimensionerad vilket kommer att påverka trafiksituationen i och omkring torget. Det kommer även att påverka den småstadskänsla som nu finns i och omkring området då dessa höga byggnader kommer att ge en känsla av att man befinner sig i en storstad. Därför vill vi nu få er underskrift för att påverka utformningen av torget och delar av Ekerö- och Jungfrusundsvägen. Vi kommer att lämna in dessa underskrifter till våra lokalpolitiker på stadsarkitektskontoret på Ekerö kommun innan samrådstiden går ut den 2/9 2017. 

      Vårt förslag:

  • Ja till ombyggnad av Träkvista torg för ett modernare och trevligare torg!
  • Nej till 4-5 våningshus som skymmer utsikten från Ekerövägen och Jungfrusundsvägen mot intilliggande områden och som tar bort utsikt och solljus!
  • Nej till en försvårad trafiksituation kring Träkvista torg. Detta kan avhjälpas om antalet våningsplan samt antalet boende minskas ned så att inte trafiksituationen blir kaotisk!

Om du ej får bekräftelsemailet på att du skrivit under till din inbox kolla din skräppost!