Ja till en modern tillgänglighetsanpassad anläggning för Sundsvalls Fältrittklubb

För att kunna möta efterfrågan på ridning och sporten behöver vi en modern, tillgänglighetsanpassad idrottsanläggning där vi på ett säkert sätt kan erbjuda uppsutten och avsutten verksamhet. Stallet behöver vara säkerhetsmässigt byggt enligt gällande standard, för såväl människor som hästar. Utrymmen som samlings- och utbildningslokal, omklädningsrum och möjlighet till dusch är nödvändigheter liksom arbetsmiljömässigt godkända lokaler för våra medarbetare.

Som ni har kunnat se i lokal media så har äntligen våra behov av en modern, tillgänglighetsanpassad idrottsanläggning kommit upp ordentligt på den politiska dagordningen i Sundsvall. 

Alla byggnader på vår anläggning, utom ridhuset, bedöms uttjänta av Sundsvalls Kommun. Sedan mitten av 1990-talet har inga betydande investeringar gjorts i vår anläggning som vi hyr av Sundsvalls Kommun (Drakfastigheter). Kommunen har själv låtit göra ett flertal utredningar där de konstaterat att vår verksamhet behövs och de har även fastslagit att alla fastigheter, utom ridhuset är rödmarkerade, dvs uttjänta.

Varför har inte vår verksamhet prioriterats under alla dessa år trots utredningar som visar att vår verksamhet behövs och att våra byggnader är i så dåligt skick att de bedöms uttjänta?

Låt oss visa Sundsvalls styrande politiker att vi är en stor och viktig förening de inte kan ignorera - skriv på för ett ja till en ny anläggning för Sundsvalls Fältrittklubb.

 


Sundsvalls Fältrittklubb    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Sundsvalls Fältrittklubb kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...