Irstaskolan fritids 2016

Vi är många som uttryckt vår oro kring Helens val av bemanning på fritids i höst. Både barn och vuxna. Angelica kommer flyttas till annan skola och det är såklart jättetråkigt då hon gör ett fantastiskt jobb med eleverna. Hon har under året byggt upp bra relationer till många barn och haft förmågan att anpassa sitt arbetssätt. Beslutet att flytta henne kommer påverka alla våra barn och då vill vi vara med och påverka!

Efter många samtal med Helen men även med Cecilia och Västerås stad så väljer vi att starta en namninsamling för att få ledningen att förstå att vi menar allvar med vår oro. Vi vill inget heldre än att våra barn ska få ha kvar Angelica och att det stöttas upp med ytterligare personal.

Fritids är en plats som ska vara trygg för barnen, de ska få möjlighet att utveckla goda kamratrekationer och känna tillhörighet. Idag händer det mycket som personalen inte hinner se eller höra. Flera barn har behov av extra stöd och då förväntas det att ordinarie personal även stöttar upp där. Det tar då tid från övriga barn.

Skriv gärna under om ni delar vår oro inför hösten. Vi hoppas att vi tillsammans kan få ledningen att tänka om och lyssna på våra barn och sätta barnens mående i första hand och inte Västerås stads omorganisation. Vi önskar fler vuxna på fritids så det finns möjlighet att ha trygg undervisning för våra barn.

Sprid gärna så det nås till alla som har sina barn på fritids åk 1.