Insamling för att erbjuda åk 7-9 för elever som går i Skepptuna/Odensala

En insamling som ett komplement till tidigare namninsamling och det medborgarförslag jag år 2022 skickade in till kommunen. 

Anser att det skulle vara en stor fördel för de som vill att kunna fortsatt gå kvar i en skola som ligger på landet och inte så långt borta hemifrån. 

Tanken med insamlingen är att visa intresse för att kommunen ska erbjuda en skola för de elever som idag går på Skepptuna/Odensala fortsatt ute på landet. Förslagsvis att de slår ihop Odensala/Skepptuna 7-9 gemensamt för kunna bedriva verksamhet. 

Blir för många elever långt att åka till skolan och ett extra vardagspussel för föräldrar. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Katarina Åblad lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...