Bygg ingen ny skola på hackel i Rimforsa.

Rimforsa behöver en upprustad skola med nya lokaler. Från början diskuterades hur man skulle kunna bygga om och bygga till den befintliga skolan. Sedan dök det plötsligt upp ett förslag att skolan ska flyttas till Hackelområdet. 

Frågan tycks på förhand avgjord utan att den diskuterats på något medborgarmöte och utan att invånarna i Rimforsa fått möjlighet att yttra sig i frågan. Invånare har tyckt att skolan ska ligga ”mitt i byn” och alltså vara kvar på sin nuvarande plats.

De som förordar Hackel har bitit sig fast i åsikten att Rimforsa inte får fler inflyttade invånare om man inte kan erbjuda boende på Åsundavallen. Det kan knappast stämma om man ser till allt nybyggande i Rimforsas närhet. 

Vi skulle vilja se en utredning där kostnader för skolbyggnation jämförs vad gäller de båda alternativen, och då ska samtliga kostnader med.

Vi ser med oro på hur skolan skulle förlora ett fantastiskt närområde i och med en flytt. Skolan arbetar med Grön Flagg, och studier av natur och miljö är oerhört viktiga i dessa tider för att eleverna ska få förståelse för det viktiga klimatarbete som är nödvändigt för vår överlevnad. Området vid Björksund erbjuder vatten, en tillgänglig strand, olika biotoper och en mängd stora träd av olika slag.

Barn behöver även vara ute och röra sig mycket, och förutom Björksundsområdet har skolan nu nära till Åsundabadet med simträning, pulkaåkning och även skridskoåkning om vi får is.

Dessa områden kan man nu lätt besöka under ett lektionspass vilket är helt omöjligt om man huserar på Hackel.

Andra aspekter på placering av skola är naturligtvis trafiksituationen med säkra skolvägar vilket måste innebära anläggning av nya vägar mm till Hackel.  Åsundahallen är en utrustad idrottshall medan Hackelhallen endast är en bollhall i nuläget.

Att lägga en skola så nära en järnväg och en sjö är också ett oroselement. Bygg om och bygg till befintlig skola och använd en del av Åsundavallen till detta. Då får även eleverna en stor och bra skolgård.