Inga giftiga muddermassor i Göteborgs Skärgård!

Vi som skriver under här säger NEJ till att dumpa hundratusentals ton giftiga muddermassor utanför Vinga. Göteborgs hamn vill ha ett större djup i hamnen för att kunna ta emot fullastade större containerfartyg. Ytterligare 4 meter ska muddras. 13 miljoner mlera ska läggas 4,5 km väster om Vinga.
Metoden är att lägga den giftiga leran i djuphålor runt Vinga och täcka över mer lera som inte är giftig. Även om man idag säger att det är en bra metod så vet vi inget om hur det påverkar i framtiden. 
Detta är ett billigare sätt att bli av med muddermassorna än att ta hand om den giftiga leran och göra den ofarlig.
Vi vill med denna namninsamling påverka Göteborgs kommun och hamn samt inblandade myndigheter att fatta ett beslut som är hållbart för framtiden. Alltså ta hand om den giftiga leran på ett modernt sätt. Inte dumpa den i havet!
Ärendet ligger just nu hos Mark och Miljödomstolen i Vänersborg och det är tyvärr kort svarstid. Så det är bråttom om du vill säga ifrån. Man kan läsa mer på Mark och Miljödomstolens hemsida
Ärende: M5520-20 och M5515-20
När du skriver under så är det viktigt att du bekräftar din underskrift, titta i din inkorg efter bekräftelsemail (kan hamna i skäpmappen). Annars blir din underskrift inte giltig.
Mvh Christina Ivarsson
Fotö
 
PS: Vi har fått ok på att inkomma till Mark och Miljödomstolen med våra underskrifter senast den 15 oktober. Därför håller jag den öppen fram till 8 oktober för att hinna sammanställa allt material som ska skickas in. 

Christina Ivarsson    Kontakta namninsamlingens skapare