Inför ytterligare lättnader i arbetslöshetsförsäkringen!

låtkulturenleva_facebook.png

Arbetslöshetsförsäkringen fungerar inte tillräckligt bra för kulturskapare. Idag är den utformad och anpassad till den ”traditionella” arbetstagaren som arbetar 8 timmar om dagen, 40 timmar i veckan på en och samma arbetsplats. Ser man till kulturarbetsmarknaden, där antalet traditionella tillsvidareanställningar är få och präglas av projektanställningar och uppdrag, så är arbetslöshetsförsäkringen istället väldigt dåligt anpassad. Vi begär att regeringen agerar och inför ytterligare lättnader i arbetslöshetsförsäkringen!

A-kassan är restriktiv när det kommer till bedömningen av egenföretagares arbetslöshet. Anledningen till detta hänvisas till motiveringen: ”ersättning ska inte kunna användas som utfyllnad i en verksamhet som går dåligt.” Problemet som kulturnäringen står inför nu är dock inte att verksamheten går dåligt – arbetsmarknaden har i princip upphört att existera! Detta måste erkännas av lagstiftarna under denna kris och arbetslöshetsersättningen måste snarast anpassas till detta krisläge.

De lättnader som gjorts i a-kassesystemet hittills under pandemin är inte tillräckliga, de fungerar inte som det var tänkt och är riskabla för kulturskapare att nyttja. Särskilt problematiska är reglerna kring att vilandeförklara sitt företag samt kring vilka åtgärder man får vidta i företaget under vilandeperioden:

  • enligt de tillfälliga reglerna ska man få vilandeförklara sin verksamhet obegränsat antal gånger – men efter att man har gjort det ett antal gånger anser a-kassan att man ”vid en helhetsbedömning inte vilandeförklarat sin verksamhet”.
  • enligt de tillfälliga reglerna ska man få vidta begränsade åtgärder i verksamheten om dessa vidtas i syfte att senare kunna återuppta verksamheteten – men lägger du ut ett inlägg på sociala medier som enligt a-kassans egen godtyckliga bedömning ”inte syftar till att senare återuppta verksamheten”, blir man av med sin a-kassa och kan bli återbetalningsskyldig.

Arbetslöshetsförsäkringen borde fungera som en livlina som kulturskapare kan förlita sig på i krisperioder som denna – men som verkligheten har visat är detta inte fallet. Med dagens utformning och tillämpning får man inte ens en varning om man gör ett fel – det räcker med ett felsteg, så kan man bli utestängd från a-kassa och återbetalningsskyldig. Fler lättnader måste snarast införas för att vi kulturskapare ska kunna klara oss igenom denna kris och på längre sikt måste hela a-kassesystemet anpassas efter hur arbetsmarknaden ser ut för kulturnäringen.

Istället för att tvingas upphöra med alla åtgärder i företaget och hänvisas till att söka arbeten inom andra branscher bör kulturskapare tillåtas söka arbeten på det sätt som denne normalt gör, dvs. marknadsföra sig, stärka sitt varumärke, kontakta arrangörer och kunder, planera nya föreställningar etc. Det borde i a-kassesystemet erkännas att det inte handlar om att verksamheten ”inte är lönsam” nu, utan om att verksamheten måste få utrymme att ställa om under denna krisperiod och ges möjlighet att förvalta betydande kompetens för att ha möjlighet att återgå till kulturarbetsmarknaden igen efter denna kris. 

Regeringen måste under pandemin släppa på principen att arbetslöshetsersättning inte får fungera som inkomstutfyllnad i mindre lönsamma företag och tillåta fyllnadsersättning jämsides med arbete i eget företag i likhet med vad som gäller för deltidsanställda.

 

Vi som skriver under denna namninsamling efterfrågar:

  • ytterligare lättnader i arbetslöshetsförsäkringen som tillåter yrkesverksamma kulturskapare att söka jobb på det sätt som man vanligtvis gör, dvs. genom marknadsföring, planering, utveckling och kontakter – utan att riskera att förlora sin a-kassa och att bli återbetalningsskyldig.
  • tydligare och mer generösa tillämpningar hos a-kassorna kring vad som är tillåtet och inte under tiden man har vilandeförklarat sin verksamhet. Det finns inte utrymme för skönsmässiga bedömningar som kan skilja mellan a-kassor. 
  • mer samarbete mellan arbetsförmedlingen och a-kassorna, eftersom arbetsförmedlingens instruktioner till kulturarbetare att t.ex. söka jobb ”som man normalt gör genom marknadsföring” kan leda till att man inte beviljas a-kassa. 
  • snabbare beslut hos a-kassorna – det är inte rimligt att behöva vänta flera månader på att få ett beslut om man beviljas a-kassa eller inte.
  • en bättre anpassad arbetslöshetsförsäkring som kulturskapare kan förlita sig på i perioder då man blir arbetslös.

 

Läget är akut och dessa åtgärder behöver införas snarast!

 

Initiativtagare:

Svenska Musikerförbundet
info@musikerforbundet.se
08-587 060 00

 


Svenska Musikerförbundet    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Svenska Musikerförbundet överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...