Idag finns ~2 miljarder i statligt stöd för idrotten, men idrottare med intellektuell funktionsnedsättning får inget stöd. 0 kronor!

Nu startar vi en insamling av namnunderskrifter för att stödja den målgrupp i samhället som behöver oss mest. De förtjänar allt extra stöd och vår röst. De behöver oss. Du behövs!

Varför? Den idrottspolitiska fördelningsmodellen gör att pengarna hamnar där aktiviteterna och ”prestationen” finns. På samma sätt som när man valde brännbollslag i skolan var det alltid några som kom sist… I Sverige 2020 är det fortfarande de svaga som kommer sist.

För den här målgruppen handlar idrotten inte om prestation – det handlar om ett värdigt liv och ett sammanhang. Ett sammanhang där idrotten bryter en isolering och förenar, med effekt på deras hälsa och välmående.

Vi har sett den positiva sidan. Idrotten gynnar individen, familjen och hela samhället.

Sverige skulle vara värdland för Special Olympics i 2021 och eventet skulle vara en start på en ny satsning kring folkhälsa, men nu har politiska fördelningsmodeller och strukturer satt stopp för hela eventet.

Så länge idrotten för personer med intellektuell funktionsnedsättning behandlas som vanlig idrott så kommer den här målgruppen alltid hamna sist, precis som när man valde brännbollslag i skolan. Målbilden är fel.

Nu vill vi ha hjälp oss att skapa rätt förutsättningar för dem som behöver det mest. Med ett starkt stöd genom en namninsamling så hoppas vi att pengarna som behövs för att genomföra Special Olympics 2021 kommer fram eller att vi åtminstone skapar förutsättningar att stödja den framtida utvecklingen av inkluderande idrott, på riktigt.

Om du skriver under så dela dela dela.
”Jag stödjer jämlikt idrottande för alla. Jag stöder Special Olympics”

Tack för att du stödjer Sveriges framtid. 
Familjen Améen

Vår positiva målbild är Filippa och hennes resa. https://mitti.se/nyheter/jarfalla-alpinas-kamparglod/?omrade=bromma

Fakta Med den här insamlingen vill vi skapa en positiv kraft för målgruppen som idag är helt utanför när det gäller statligt ekonomiskt stöd gällande idrott. Idag landar frågan hos kulturdepartementet (idrott), men egentligen handlar det om folkhälsa och social hållbarhet för målgruppen, där socialdepartementet borde ta ett ekonomiskt ansvar och skapa förutsättningar för det sociala hållbara samhälle som vi eftersträvar.    

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Familjen Améen kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...