Höj inte hastigheten genom Toltorpsdalen

Höj inte hastigheten genom Toltorpsdalen

Till: ansvariga politiker i Tekniska Nämnden samt tjänstemän i Tekniska förvaltningen i Mölndals stad


Toltorpsdalen har ett läge som gör att Toltorpsgatan har blivit en flitigt brukad genomfartsled. Nu i januari inträffade en, lyckligtvis lättare, smitningsolycka i korsningen mellan Toltorpsgatan och Dalgångsgatan, som en påminnelse om det otillfredsställande trafiksäkerhetsläget i dalen.

Mölndals kommun har sedan mer än tio år utarbetat en hastighetsplan. I denna hastighetsplan finns bland annat ett förslag att höja den tillåtna hastigheten på Toltorpsgatan från Dalgångsgatan till Göteborgsgränsen från 50 km/h till 60 km/h. Det ingår även en sänkning till till 40 km/h på den södra delen av gatan, samt 30 km/h på bostadsgatorna. 

Med årsmötesbeslut i ryggen har Toltorpsdalens Egnahemsförening, med mer än 400 medlemshushåll, i ett flertal skrifter till kommunen kommenterat hastighetsplanen. 2016, 2020 och senast 2022 påtalades behovet av trafiksäkerhetsförbättringar och fartsänkande åtgärder, men utan att få mycket annat än diarienummer till svar från politikerna. Tvärtom har nu det liggande förslaget antagits, och planeras att genomföras under de kommande åren, fram till 2028.

Det vi vill är att ansvariga i Mölndals stad ska:

  • Ompröva beslutet att höja hastigheten dessa 700 m från stadsgränsen till korsningen Toltorpsgatan - Dalgångsgatan.
  • Sänka högsta tillåtna fart förbi Toltorpsskolan till 30 km/h, på samma sätt som vid andra skolor i Mölndal.
  • Förbättra övergångsställena vid specifika platser: Wennbergsgatans hållplats, vid Toltorpskyrkan, och i höjd med Lyckostigen/Aspliden.
  • Beakta redan inkomna synpunkter gällande trafikutformning, cirkulationsplatser, skyltning, sikt, kombinerade cykel- och gångvägar, ljussignalering mm

Det finns ett antal ytterligare punkter som kan förbättras eller förändras så att prioriteringen mellan de olika trafikslagen mindre ensidigt skall gynna motortrafiken, men dessa är de viktigaste. Vi som bor här deltar gärna i en dialog om hur detta bäst utformas och vilka hänsyn som behöver visas, men att det under så lång tid inte har funnits intresse för detta före beslut är märkligt.

Boende i Toltorpsdalen, genom Toltorpsdalens Egnahemsförening


Anders Hägglund, på uppdrag av Toltorpsdalens Egnahemsförening    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Anders Hägglund, på uppdrag av Toltorpsdalens Egnahemsförening kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...