Hjälp Melos och hans familj att få stanna i deras hem Sverige.

Hej, vi har skapat denna namnindelning då våran vän och bandmedlem Melos har blivit avisad från Sverige. Melos och hans familj kom till Sverige den 13 Januari 2016 från Kosovo, de flyttade hit för mer än 3 år sedan.  

 

För att ge lite bakgrund till familjen.  

·         Melos 18 år första året på estetiska programmet på PS, gitarrist i Varbergsbandet ”Different Nations” och jobbar som servitör  

·         Bror Adonis 15 år 9an  

·         Pappa Amir 39 år, jobbar heltid på större anläggning/hotell som lokalvårdare 

·         Mamma Miradije 39 år, jobbar som städerska på ett städbolag.   

 

Familjen: Alla pratar svenska, betalar skatt, tre av fyra arbetar, har bostad, har anpassat sig mycket bra till Sverige, trivs toppen bra här med vänner och kultur, de vill verkligen stanna och fortsätta sin framtid med oss.  

 

Amir har varit FÖR ARBETSVILLIG för att få stanna i Sverige, enligt svensk lag? Amir har arbetat för mycket och blivit anställd för fort. Om inte denna familjen får stanna i Sverige, vem skall då stanna?  

 

Familjen har den 23 januari 2019 fått avslag på sin ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd och förväntas lämna Sverige inom 4 veckor, på grunda av nedan:    

 

1.      Amir har arbetat för mycket övertid, för att arbetsgivaren har haft stort behov. Hans arbetsgivare har meddelat MIG detta och i avslags-brevet  står det att ”Företaget har haft väldigt stor tillväxt och att hela organisationen har fått arbeta hårt för att klarar denna stora ökning” en förklaring som inte MIG godkänner. För att hjälpa arbetsgivaren har Amir har arbetat över och fått för många övertidstimmar, vilket inte är lov enligt arbetstidslagen nedan. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arbetstidslag-1982673_sfs-1982-673  

 

2.      Amirs tjänst utannonserades inte korrekt enligt ”gemenskapsföreträdeslagen” nedan. Arbetsgivarens anledning till att de anställde Amir för snabbt var ”de hittade den de sökte direkt”. https://data.riksdagen.se/fil/8CAB5901-C52C-43C9-AFFB-EDFCAE7DBA01      

 

Du med företag eller arbetar med rekrytering:    

 

Tycker du att det är lätt att få tag på arbetskraft till okvalificerade arbeten??  Skall vi avvisa invandrare som arbetar där de behövs, arbetar hårt, arbetar extra när arbetsgivaren så önskar, betalar skatt och pratar svenska?  

 

Detta är en lag som säkerställer att inte arbetskraftsinvandrare skall ta jobben från svenskar. Men företagen hittar ju inte någon att anställa. Det är mycket svårt att få tag på arbetsvillig personal till dessa okvalificerade arbeten?  Vem skall då ta dessa jobb?

 

  LÅT FAMILJEN STANNA!