Hjälp oss bevara Bergshammars skola intakt med alla årskullar

Kära Bergshammarsbor,  

Det har kommit till vår kännedom att nästa årskull förskoleklassare i Bergshammar kommer att flyttas till Svalsta skola och göra sina år i grundskolan där. En av anledningarna till detta är att de kommande förskoleklasseleverna i Svalsta är för många och ska delas i två klasser på 25 elever per klass. De behöver därför fylla på med elever och har valt att flytta de 16 kommande förskoleklassbarn från Bergshammar dit (eftersom de tycker att det är för få elever i Bergshammar för att bilda en klass). Vi är själva inte föräldrar till de barn som kommer att flyttas, men har reagerat starkt på detta beslut. Dessa barn är alldeles för små för en sådan flytt. De har hela sin trygghet här i Bergshammar tillsammans med äldre kompisar och syskon. De är redan nu pirriga inför kommande skolgång. Genom åren har de sett de äldsta barnen flyttas från förskolan till skolan på andra sidan staketet. Hemma och på förskolan (information från förskolepedagog) pratar barnen om förväntan om att få gå över till andra sidan staketet och kunna återförenas med sina kompisar och syskon på skolgård och fritids. Men nu ska de inte längre få gå på den skola som finns på andra sidan staketet, den skola de fått berättat för sig att de ska få flytta till. Detta är en exkludering och särbehandling som känns allt annat än okej. Barnen förstår inte varför de ska behandlas orättvist/bli särbehandlade mot sina kompisar, varför just de ska skickas i väg till en annan skola mot deras vilja. Viljan att behandlas som alla andra tidigare barn, att fortsätta sin skolgång på andra sidan staketet där de känner sig trygga i den stora förändringen som det ändå blir med skolstart. Barnen har även  mentalt börjat förbereda sig för kommande flytt till ”skolan på andra sidan staketet”.  

Den information kring detta beslut som föräldrarna fått är bristfällig och de hänvisar inte till några specifika lagstöd för deras rätt att plötsligt, för dessa barn, ändra basplaceringen från Bergshammars skola till Svalsta skola. Enligt information från huvudrektor i Kiladalens skolområde så finns det INGA planer på att lägga ner skolan i Bergshammar, så det är inte en sådan sak som ligger till grund för detta beslut. Vi vet också med oss att det i detaljplanen finns en plan på att bygga en större skola i Bergshammar. Huvudrektorn kan däremot inte svara på hur skolplaceringen kommer att se ut för kommande årskullar. Det kan bli så att fler årskullar kommer att flyttas till Svalsta, det beror helt på hur barnantalet kommer att se ut för respektive årskull. Skolgången för våra barn kommer således bli osäker i framtiden.  

Vi är idag ett gäng föräldrar som håller på att ”ta strid” mot beslutsfattarna kring denna fråga. Eftersom våra små barn är för små för att föra sin egen talan och strida för sitt perspektiv och sina rättigheter; ber vi er ortsbor nu om hjälp att stödja oss i striden mot beslutsfattarna i både det aktuella beslut som gäller nästa års förskoleklassare, men även för att i framtiden förhindra att sådana här beslut tas. Snälla hjälp oss att behålla Bergshammars skola intakt med alla årskullar.  

Denna namninsamling kommer att lämnas in till beslutsfattarna, vilket innebär att du i och med signeringen godkänner att vi lämnar vidare ditt namn i ändamål som har med denna namninsamlig att göra.

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Daniel Påhls lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...