Hjälp oss att bevara Kulturskolan Östra Göteborg!

Det går bra för Göteborg som stad, men ekonomin i stadsdelen Östra Göteborg svajar. Politikerna vill skära ned kulturskolans budget med 1,8 miljoner kronor, dvs 1/5 av verksamheten och fyra heltidstjänster. Det rimmar mycket illa med alla planerade satsningar för ett mer jämlikt Göteborg. Kulturen är en viktig kraft i vårt samhälle. Den bygger upp oss människor och bidrar till lugn och positivitet. 

Hjälp oss att påverka våra politiker genom att skriva under namninsamlingen. Tack!

Vänligen Katarina Palm

 
Facebook