Hjälp familjen Bagakashvili-Goderdzishvili att få stanna i Sverige

Det här brevet skriver vi i form att ett rop på hjälp. Vi nåddes av det tragiska beskedet att familjen Bagakashvili-Goderdzishvili ska behöva lämna Sverige och dess trygghet för att under tvång behöva resa tillbaka till otryggheten och ovissheten i Georgien.

Vi har tagit del av den överklagan som familjen med hjälp av advokat skickat in till Migrationsverket i hopp om att få någon form av rättvisa och att få möjlighet till att stanna här i Sverige och i Norberg där familjen byggt upp en stabil och trygg miljö för både mamma Melsi och pappa Murazi men främst för deras barn Makka, Ali, Adam och Arbi.

Mamma Melsi gjorde ett misstag när familjen kom till Sverige. Melsi har i ett personligt och rörande personligt brev skrivit till Migrationsverket och förklarat omständigheterna och har vid flera tillfällen bevisat att hon vill göra rätt för sig och bevisa att hennes misstag inte kommer att upprepas.

Familjen flydde från Georgien på grund av hot och risk för sina liv, främst Melsi då hon var civil aktivist som hade som mål att stärka de demokratiska institutionerna och förhindra den slutna, våldsamma och auktoritära styrelseformen. Med detta så kom hot, manipulation och utpressning som kom att bli en farlig vardag för familjen och de tvingades att fly hit till oss för en förhoppning om en tryggare vardag. Melsi har själv skrivit ett personligt brev till Migrationsverket där hon bett om ursäkt om förståelse men samt lovord om att göra allt hon kan för att friskriva sig från de negativa misstankar som hennes misstag bidragit till, då detta inte är något hon eller hennes familj vill kopplas ihop med.

Melsi och Murazi är inte borgerligt gifta men har ingått ett religiöst äktenskap och har en trygg relation. Familjen bor tillsammans i en lägenhet i Norberg och barnen går i förskola och skola. Då Murazi väntar på arbetstillstånd och inte kan arbeta så är han hemma med yngsta barnet.  Familjen har även nära släkt i Sverige som de har nära relationer till och de umgås ofta. Melsi har fast arbete och Murazi vill börja arbeta så fort han fått arbetstillstånd. Melsi har vid flertalet gånger visat på hennes vilja att få stanna med sin familj i Sverige. Ett exempel är hennes vilja och kämparglöd till att lära sig det svenska språket. När familjen kom till Sverige härjade Covid-19 och SFI-undervisningen stängdes ner tillfälligt. Istället för att sitta hemma och vänta in att skolan skulle öppna igen, bestämde sig Melsi för att lära sig svenska på egen hand. Idag behärskar Melsi och resten av familjen den svenska språket i både tal och skrift. Hela familjen pratar bra och fullt förståelig svenska och barnen minns ingenting från Georgien och har heller inte det georgiska språket. De tre äldsta barnen pratar endast svenska och har mycket goda omdömen ifrån skolan.

Yngsta barnet Arbi är född i Sverige och fick under 2022 en sällsynt immunsjukdom som behandlats inom den svenska sjukvården. I dagsläget mår Arbi bra, men vid återfall så behöver Arbi akut sjukvård. Vid återfall är han i behöv av direkt vård och övervakning vid till exempel feber.

Barnen och Murazi är aktiva inom föreningslivet och har visat på stora framgångar. Barnen är omtyckta av både sina tränarkompisar samt av vännerna i skolan. Murazi är omtyckt i Norbergs brottarklubb där han är hjälptränare och där sönerna Ali och Adam tränar.
Ali har levererat hög prestation inom brottningen och fått flera medaljer.
Makka tränar basket i Norberg Stars där hon är en viktig grundpelare i laget och har stor betydelse för sammanhållningen i laget.

Det formaliaskäl som nu efter många år används som motiv för att utvisa hela familjen är ett återreseförbud. Återreseförbudet har beslutats av Migrationsverket då Melsi vid inlämnandet av den allra första asylansökan uppgav en annan identitet. Att hon gjorde så stämmer förvisso och har sin orsak i att hon var rädd för att hemlandet Georgien - varifrån hon flytt från av rädsla för sitt liv pga sitt politiska engagemang som civil aktivist för att stärka de demokratiska institutionerna, mot den slutna, våldsamma, auktoritära styrelseformen -  skulle kunna få reda på mer om hennes agerande där.  

Även om Melsi och familjen kom till Sverige för att de litade på landet och de svenska myndigheterna är det inte svårt att förstå att hon då hade en starkt motiverad oro för myndigheter i allmänhet och vad de registrerar i sina system. Melsi saknade vid sitt första ansökningssamtal kunskap om MV:s tystnadsplikt och hur detta tillämpas i praktiken och uppgav därför en annan identitet, men så fort hon fått lite mer kännedom om de svenska systemen korrigerade hon på eget initiativ de tidigare inlämnade uppgifterna. Detta skedde redan under inledningen av samtalet för den så kallade ”muntliga asylutredningen”, som är den första riktiga prövningen Migrationsverket gör av asylskälen.
Det som står i Migrationsdomstolens dom daterad 2023-12-19 om orsaken och motiveringen till återreseförbudet, att hon ”uppträtt under olika identiteter och lämnat in en förfalskad urkund” blir därför väldigt missvisande när man sätter in det i sitt rätta sammanhang.

I realiteten vill Melsi göra rätt för sig, och som utbildad statsvetare var det inte heller svårt att ta till sig information om tex MV:s tystnadsplikt, när hon väl fick den informationen.  

Vi är många familjer, klubbkompisar m.fl. som ber er att hjälpa familjen att få stanna i Sverige. Det här är en familj som verkligen bidrar till det svenska samhället på ett bra och positivt sätt.
Vi har en förhoppning om att vi, med hjälp av er namnunderskrift kan påverka Migrationsverkets beslut och ändra detta så att familjen kan få stanna i Sverige där de känner sig hemma och trygga.


Josefine Bornström    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Josefine Bornström lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...