Hjälp Boxholmsbarnen att få komma hem!

I augusti förra året förlorade två barn sin mamma. Vilket är ett fruktansvärt trauma. Men det slutade inte där. 
Barnen och deras övriga familj har fått genomgå ett rent helvete sedan dess av socialtjänsten i Boxholm kommun. 

De båda barnen fick bo hos sin mormor eftersom deras pappa saknade fast bostad och jobb. Vilket familjen var överens om. 
Men när mormor och hennes man ansökte om att få bli familjehem för barnen så började helvetet. Socialtjänsten hade redan från början en förutfattad bedömning om familjen och man hade redan bestämt sig för att barnen inte skulle bo hos sin mormor. 
Socialtjänsten beslutade att avsluta utredningen på mormor med motiveringen att pappan sagt att han inte vill att barnen ska bo hos mormor. Men detta är heller inte hela sanningen. Socialtjänstens handläggare har använt sig utav övertalningsmetoder, vilket gjort pappan osäker. 
I andra sammanhand ändrar socialtjänsten sin anledning till att utredningen fullföljdes, men att mormor inte blev godkänd på någon punkt. Detta är konstigt eftersom mormor inte fått några som helst dokument. 

Idag ett år senare har det ena barnet flyttats runt 5 gånger. Det andra ska flytta sin 6:e gång. Detta är helt orimligt. 
Barnen blev uppryckta från sin mormor i februari i år med hjälp av LVU och polis. Vilket var ytterligare en traumatisk upplevelse för barnen. 
Barnen flyttades till ett familjehem i Stockholm trakten, där trivdes de inte alls. De vantrivdes. Det fungerade inte med familjehemmet. Dessutom inskränkte socialtjänsten på barnens umgänge med mormor, faster, moster och några andra personer. De fick inte ha kontakt alls. Socialtjänsten motiverade att kontakten var en risk för barnens hälsa och utveckling på grund av att familjen spridit inlägg på facebook. 

Socialtjänsten tvingade familjen att ta bort allt, och då skulle de få ha kontakt och träffa barnen. Detta är ett orimligt krav. Men familjen lyssnade, men trots det så har inte alla fått träffa barnen ännu, åtminstone inte officiellt. 

Efter mycket om och men så fick barnen flytta från familjehemmet som de vantrivdes i till en släkting som skulle utredas som nätverkshem. Vilket var en lättnad. Men det slutar inte där. Denna släkting fick genomgå en hemsk period. Hon upplevde inte att socialtjänsten ville samarbeta. De hjälpte inte henne, och de stöttade inte henne på rätt sätt. Hon fick inga som helst förutsättningar för att kunna hjälpa barnen. 
Detta i sin tur ledde till att hon gav upp, och barnen skulle få flytta igen. 

I augusti i år flyttades barnen till ett nytt familjehem, också i Stockholms trakten. Ett familjehem som de för övrigt trivdes väldigt bra i. De fick den omtanke och hjälp/stöttning de behövde. De kände sig trygga. Men även här började socialtjänsten att försöka inskränka i barnens umgänge med anhöriga. 
Familjehemmet sa ganska snabbt upp sitt uppdrag, detta då socialtjänsten inte här kunde samarbeta heller. De jobbar inte för barnens bästa. 
Den 5/10 kom socialtjänsten och hämtade ena barnet, 12 år, med LVU samt polis och körde hen till ett HVB hem långt ifrån Stockholm. Dessutom, socialtjänsten följde inte med, de skickade hen med polisen. 
Senare på eftermiddagen kommer socialtjänsten tillbaka och ska hämta barn nummer två, 16 år gammal, men hen vill inte följa med. Socialtjänsten säger att familjehemmet bett om en omedelbar flytt, vilket heller inte stämmer. De ljuger för barnen. Men dessutom får de barnen att känna sig oönskade. Vilket är fruktansvärt. 
Hur eller hur slutar det hela i att socialtjänsten får använda sig av handräckning till polis igen. Detta barnet hade precis dessutom börjat i gymnasiet och trivdes. Men socialtjänsten har ryckt upp hen från sin skyddsfaktor, igen. 
Socialtjänsten körde hen till ett jourhem.. Nu är det dags att hen flyttar igen. En 6:e gång. 

Idag sitter barnen tiotals mil ifrån varandra. De får prata en gång i veckan. Men barnen får inte har kontakt med anhöriga. Eller ens det tidigare familjehemmet. Man har totalt fryst ut de människor som verkligen kämpar för barnen, man fryser ut alla som inte håller med handläggarna. 

Socialtjänsten tar inte hänsyn till dessa två barns bästa. Utan man kör på. Det verkar lite som att man har en prestigefylld kamp att vinna, horribelt. 

Pappan har idag ett fast arbete, och en fast bostad. Han kämpar för sina barn. Han vill dem väl. Han kämpar tillsammans med mormor, fastrar och mostrar för att barnen ska få lugn. Familjens önskan är att yngste barnet, 12 år, får komma hem till mormor. Deras önskan angående den äldste, 16 år, får komma tillbaka till familjehemmet i Stockholm, där hen trivdes och kan fortsätta sina studier. Detta är dessutom framförallt barnens önskan och viljan!

Den här familjen har blivit utsatta för totalt maktmissbruk enligt vår uppfattning. Man har brutit mot flertalet olika artiklar i barnkonventionen. 
Detta är en verklig berättelse år 2018 i Boxholm kommun. Fruktansvärt. 

Familjen vill ha hjälp att få barnen att komma hem till lugn och ro. 
Hjälp oss med detta genom din underskrift. Hjälp oss få slut på deras lidande. 

(Detta är en förkortad beskrivning. Finns mycket mer att skriva.) 
(Vi nämner inga namn för familjens skull.) 

För frågor och kontakt angående ärendet, ta kontakt med ärendeansvarig: 

Alexander Finstad 
Ärendeansvarig, BUS - Barn och unga i Sverige 
alexander.finstad@bus.nu 
079-332 60 52 


Alexander Finstad    Kontakta namninsamlingens skapare