Hastighetssänkning genom Grötom/Bäcken!

Genom Gölikläppen, Grötom och Bäcken är hastigheten idag 70km/h. Vägen är kuperad och alla gårdarna efter vägen ligger nära vägen. Barn, djur, gångtrafikanter och cyklister är ofta ute på vägarna och det är idag förenligt med livsfara i och med den höga hastigheten och dåliga sikten. Den tidigare ansökan blev nekad då Länsstyrelsen i Jämtland anser att vägen genom kartor inte är kuperad. Vi vill inte vänta på olyckor, skriv under för att hjälpa oss sänka hastigheten till 50km/h!

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Johanna Nord lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...