Hälso- och sjukvårdsanställda i Region Skåne : skriv under för att regionen ska prioritera miljö- och hållbarhetsarbetet!

Vi vill att Region Skåne börjar behandla klimatkrisen och den ekologiska krisen som de hälsokriser de utgör.

Idag bidrar sjukvården med sina utsläpp av växthusgaser (4,4 % av Sveriges totala utsläpp och ca 75 % av svenska regioners utsläpp) till att försämra människors hälsa. För att sjukvården ska bli hållbar behöver miljö- och klimathänsyn tas vid alla verksamhetsbeslut. 

Vi behöver snabbt och kraftfullt minska våra utsläpp.

 

Klimatkrisen utgör det största hotet mot folkhälsan under detta århundrade (The Lancet 2009). 7600 förtida dödsfall/ år i Sverige enbart pga luftföroreningar (Naturvårdsverket) ger en uppfattning om hur många liv vi kan rädda genom att förbättra vår levnadsmiljö. Vår ohållbara exploatering av jorden medför också en stor risk för nya pandemier, det vill vi undvika. Vi behöver förbereda sjukvården för hälsokonsekvenser som vi kan förvänta oss att se mer av, bl.a. klimatrelaterade infektionssjukdomar och hälsoeffekter av värmeböljor.

Både befolkningens hälsa och vårdanställdas arbetsmiljö har mycket att vinna på en omställning. En översyn av energianvändning, arbetssätt och patientflöden, med miljövänligare materialval och minskat svinn gynnar patienterna, sjukvården och klimatet. Ett utvidgat sjukdomsförebyggande arbete med hälsosamma, hållbara levnadsvanor är både kostnadseffektivt och vårdbesparande.

 

Därför vill vi att miljö- och klimatarbetet prioriteras i Region Skåne.

Låt oss börja! 

 

ipbesPandemicrisk.jpg

Denna namnlista kommer att lämnas till ledamöter i regionfullmäktige, regionrådet, hälso- och sjukvårdsdirektören samt regiondirektören. 

 

Bild: — @IPBES #PandemicsReport ipbes.net/pandemics

Sjukvårdens utsläpp: Health Care Without Harm A. Health care´s climate footprint. How the health sector contributes to the global climate crisis and opportunities for action. 2019

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Ida Persson överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...