Hållbar Vargpolitik

Upprop för en hållbar vargpolitik i Sörmland

 

I Sörmland har vi nu åtta vargrevir, och under 2022 skedde hela 45 föryngringar. Det gör länet till ett av de absolut vargtätaste områdena i Sverige.

Oron för vargen begränsar livet på landsbygden. Att inte kunna ha hunden lös på jakten eller svamppromenaden kan tyckas vara en liten uppoffring, särskilt för dem som inte regelbundet rör sig i skog och mark. Men för jägare och lantbrukare har vargens spridning i länet inneburit en stor påfrestning.

Får och hundar lever farligt idag. Även om vargen normalt inte utgör något direkt hot mot människor, så skapar vargangrepp på tamdjur rädsla och förstör stora ekonomiska värden. På lång sikt hotas villkoren för att leva och verka på den Sörmländska landsbygden.

En hållbar vargpolitik behöver ta hänsyn till livet på landsbygden på ett bättre sätt. Vargen har en plats i den svenska faunan, men vi behöver balansera bevarandet av vargen mot andra värden.

Efter flera års stillestånd rör det äntligen på sig i vargpolitiken, både i Sverige och EU. Det är nu viktigt att regeringen driver på och säkerställer en hållbar vargpolitik. En mycket bred majoritet i riksdagen vill se ökad vargjakt, vilket man också lovat väljarna.

Dagens situation, där den stora vargkoncentrationen undan för undan försämrar villkoren för att leva och verka på den Sörmländska landsbygden, behöver brytas. Ökad vargjakt är vägen till en hållbar vargpolitik!


Andreas Philipson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Andreas Philipson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...