Håll årsmötet för ARC den 31/1 2024 digitalt

ARCs årsmöte digitalt!

 

Skriv under och gör din röst hörd för demokratisk rättighet! Allas röster är lika värda oavsett var man bor i landet.

 

https://www.skrivunder.com/hall_arsmotet_for_arc_den_311_digitalt

 

Vi vill att årsmötet för ARC den 31/1 ska erbjuda digital mötesnärvaro med rösträtt. 

Det har hänvisats till att stadgarna inte ger tillåtelse till digitalt möte. Stadgarna säger inget alls om att få ha eller inte ha. Det finns dock på RFs sida som uppdaterades den 10/1-24 att de anser att det inte är bra och vill man ha digitalt ska man ändra i stadgarna.

ARC har haft tillgång till digital närvaro i 3 år. Utan att haft de problem RF skriver om.

Dessa problem har lösts med att en utomstående håller i allt det digitala. Vilket den föregående styrelsen redan bett G-byrån säkra upp och ta hand om så det ska kunna vara digitalt. 

ALLA medlemmar har rätt att ge uttryck för sin föreningsrättsliga demokrati genom de medel som sedan några år är legitima och har erbjudits de senaste 3 åren. Vi har det med i

§ 13 Medlems rättigheter och skyldigheter.

Inte enbart de i närområde räknas och klubben kommer tyvärr tappa många medlemmar vilket underminerar ett redan lågt medlemsantal. Förlorar vi licensare som då träningskör på andra banor istället vore fruktansvärt synd.

 

Den avsatta styrelsen i ARC:

Före detta Ordförande Elizabeth Moberg

Före detta Vice ordförande Stefan Bernström

Före detta Kassör Maria Malm

Före detta Ledamot Martina Holm


Den avsatta styrelsen i ARC    Kontakta namninsamlingens skapare