Grisriot - Upprop för ett djurskydd av Svensk standard i hela EU!

2014-05-16

 

Till Vd för Coop, Hemköp, Ica, Willys, Netto, Lidl

Tack vare det stundande EU-valet är nu frågan om djurskydd i Europa uppe till diskussion. Vi har en gemensam marknad inom unionen vilket är bra. En gemensam marknad kräver vissa gemensamma regler för att fungera.

Djurskyddet finns reglerat om än för generöst inom EU. Däremot efterlevs inte gällande regler. Jag anser att vi måste få reglerna att efterlevas och har inlämnat en petition för att kräva att efterlevnaden blir radikalt bättre. Grisdirektivet är kanske det som tydligast visar på en stor skillnad mellan Sverige och andra länder, till exempel Danmark.

I Danmark kuperas svansar, grisarna har för små utrymmen och lever för tätt. De rent djuretiska perspektiven och bristerna i Danmark med flera länder leder till ett systematiskt djurplågeri. Därutöver föreskrivs antibiotika i sådan utsträckning och i förebyggande syfte att det allvarligt hotar hela besättningar av djur och i allra högsta grad oss människor.

Ni som är våra största handlare har en otrolig makt. Ert agerande avgör om vi som konsumenter får möjlighet att undvika att stödja djurplågeri och spridning av resistenta bakteriekulturer. Ni är också  nyckeln för att se till att bonden får betalt för den mat hen producerar och att bonden ska kunna tjäna på att ha en god och etiskt hög djurhållning.

Vår uppmaning till er är att ta ert ansvar för djuren och för vår folkhälsa genom att

  • ej sälja kött där djuren levt på ett sådant sätt att det varit olagligt i Sverige
  • ej sälja kött från djur där de getts antibiotika i förebyggande syfte

Fredrick Federley

 

Vill du veta mer? Gå in på http://federley.se om du vill veta mer! Följ mig även på twitter under @federley

 

Genom att skriva under så visar du att du stödjer Europeiska grisars rätt till ett drägligt liv, Svenska grisbönders konkurrensvillkor samt minskad risk för antibiotikaresistens.

 


Fredrick Federley    Kontakta namninsamlingens skapare