Gratis parkering för anställda utanför våra förskolor och skolor i Göteborgs stad.

Vi känner att vi som arbetar i förskola/skola borde ha det som en förmån att få parkera gratis utanför våra förskolor/skolor. Avgiften har ökat drastiskt och idag betalar vi en hög summa av vår inkomst för att kunna parkera utanför våra arbeten. Vi vet att det finns de som är anställda inom andra yrken och arbetsplatser där deras arbetsgivare ger dem detta som en förmån, vi anser att det är något även vi borde ha rätt till från vår arbetsgivare. För arbetsgivaren kan detta vara ett sätt att få än mer nöjdare medarbetare och lättare att anställa nya då detta med avgiften är något som många reagerar på.  


Sofia Johannesson-Olsson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Sofia Johannesson-Olsson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...