Gratis/lättillgängliga mensskydd på Göteborgs Universitet

Vi anser att mensskydd borde finnas mer lättillgängligt på alla sektioner på Göteborgs universitet. I dagsläget kan mensskydd endast hämtas ut på Götakontoren men det är få studenter som är medvetna om detta. Tyvärr innebär detta att någon måste befinna sig där för att man ska kunna få ut dem. Många tycker dessutom att det är jobbigt att be en främmande person om bindor/tamponger/trosskydd. Dessutom kan bristen på mensskydd påverka studenter i vardagen eftersom man kanske måste lämna seminarium eller föreläsningar för att gå och köpa dessa. Priset på mensskydd har också ökat och därför vill vi att mensskydd ska finnas tillgängligt på en del toaletter, med hjälp av t.ex. mensskyddsautomater.


Peaches studentförening    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Peaches studentförening lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...