FRAMTIDEN BÖRJAR I FÖRSKOLAN

Förskoleupproret Lomma

Syftet med namninsamlingen, #Framtidenbörjariförskolan, är att med kraft påvisa förskollärares och barnskötares, men framförallt barnens situation i Lomma kommuns förskolor. 

Vi vill med namninsamlingen #Framtidenbörjariförskolan få beslutsfattare och politiker i Lomma kommun att förstå att det är långsiktiga lösningar som behövs. Barnen ska dels få en likvärdig start i skolan, dels få förutsättningar att gå ut med godkända betyg för vidare steg i livet efter skolan och dels kunna få växa upp till ansvarstagande medborgare som mår bra med en stark psykisk hälsa.

FÖRSKOLEUPPRORET LOMMAs MÅL:
En blocköverskridande, överenskommelse för en demokratiskt, socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar förskola med likvärdig kvalité där det ges förutsättningar för att nå målen enligt styrdokumenten.

FÖRSKOLEUPPRORET LOMMAs KRAV
Förskoleupproret vill se... 

• max 12 barn i yngrebarnsavdelning, 1-3 år
• max 15 barn i äldrebarnsavdelning, 3-6 år
• max 4 barn per pedagog i barngrupper 1-3
år
• max 5 barn per pedagog i barngrupper 3-6
år
• beslut om likvärdig, reglerad
planeringstid för förskollärare i hela landet
• att kringuppgifter tas bort för
förskollärare och barnskötare

Samt att arbetsgivaren ges förutsättningar...
• Att anpassa barngruppsstorleken efter lokalens storlek
• Att ge fortbildning och kurser på arbetstid
• Att ge alla förskolor tillgång till specialpedagog
• Att barn i behov av särskilt stöd får de resurser som krävs
• Att det sätts in vikarier när verksamheten kräver det samt att det kan sättas in från första dagen
• Att höja lönerna så vi får behålla våra förskollärare och barnskötare.

Vi kräver ett helhetsgrepp om förskolan så den blir den stabila grund den är tänkt att vara och som krävs för att kunna bygga starka välmående barn samt ger personalen goda förutsättningar att genomföra sitt uppdrag i en god arbetsmiljö.

Nu, med ökande psykisk ohälsa bland unga, missbruk och ökande gängkriminalitet, ser vi resultatet av en länge negligerad grupp i samhället, barnen.

Barnen är vår framtid! Vi har inte råd att fortsätta på det här sättet. Satsas ordentligt på dem redan i förskolan så påstår vi, med stöd av forskare, psykologer, poliser och kriminologer, att samhällskostnaderna för de växande problemen kommer att minska.

Vi vågar också påstå att satsningar på förskolan kommer att minska långtidssjukskrivningar bland förskollärare och barnskötare då de kommer må betydligt bättre och känna att de hinner med alla barn och sitt uppdrag enligt alla styrdokument, såsom Skollagen, Lpfö 18 och FN:s barnkonvention.

Nu måste politiker och beslutsfattare lyssna!
Framtiden börjar i förskolan!

 

Varför är det viktigt?

Vi måste med gemensam kraft visa att vi är många som står enade för barnen och de förskollärare och barnskötare som ska finnas där för en trygg uppväxt medan vårdnadshavare arbetar, studerar eller tar hand om yngre syskon hemma.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Hanna Olin lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )