Stoppa licensjakten på lodjur!


Gäst

/ #186

2012-02-11 17:37

Kan vi i det här landet, se att de stora rovdjuren också har ett existensberättigande?! Även de som sitter i beslutandeställning. De är inget hot mot vår överlevnad. Vi svälter inte ihjäl för att de äter sin naturliga föda i skogen. Inte ens om de tar en och annan ren, eller annan boskap.