Bevara träden i Å-rummet och Esplanaden!


Gäst

/ #13

2016-11-02 16:36

Man ska aldrig mixtra med en stads lungor för då kan den dö sotdöden.
Jag vill ha ett levande Gävle.