Bevara träden i Å-rummet och Esplanaden!


Gäst

/ #4

2016-11-02 13:48

Jag besöker ofta Gävle och inser värdet av att träden bevaras. Både vid Å-rummet i Gävle och på andra ställen där träd fått växa sig stora. Av miljö-skäl,av hänsyn till stadsrummet och för den trivsel som skapas bör träden skötas och få växa kvar.